gold

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱۱ ساعت 14:02

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۱ یازده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:02:07 برابر با 2020/12/01 در بازار با نرخ 11,003,000 یازده میلیون و سه هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا سه شنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,003,000 یازده میلیون و سه هزار ریال که بالاترین نرخ …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱۱ ساعت 14:02 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱۰ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ ده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:36 برابر با 2020/11/30 در بازار با نرخ 10,578,000 ده میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا دوشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,578,000 ده میلیون و پانصد و هفتاد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱۰ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۹ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ نه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:21 برابر با 2020/11/29 در بازار با نرخ 10,278,000 ده میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا یکشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,278,000 ده میلیون و دویست و هفتاد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۹ ساعت 14:01 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ هشت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:28 برابر با 2020/11/28 در بازار با نرخ 10,451,000 ده میلیون و چهار صد و پنجاه و یک هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا شنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,451,000 ده میلیون و چهار صد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت 14:01 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۷ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۷ هفت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:48 برابر با 2020/11/27 در بازار با نرخ 10,461,202 ده میلیون و چهار صد و شصت و یک هزار و دویست و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا جمعه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,461,202 ده میلیون …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۷ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۶ ساعت 10:55 ششم آذر

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ شش آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:02 برابر با 2020/11/26 در بازار با نرخ 10,437,000 ده میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 10,461,000 (0%) 0 10,380,000 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۶ ساعت 10:55 ششم آذر ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۵ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:36 برابر با 2020/11/25 در بازار با نرخ 10,555,000 ده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا چهارشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,555,000 ده میلیون و پانصد و پنجاه و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۵ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۳ سوم آذر ماه

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ سه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:28 برابر با 2020/11/23 در بازار با نرخ 11,312,000 یازده میلیون و سیصد و دوازده هزار ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 11,128,000 (0%) 0 11,105,000 11,372,000 ۳ آذر …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۳ سوم آذر ماه ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۲ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ دو آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:10 برابر با 2020/11/22 در بازار با نرخ 11,132,000 یازده میلیون و صد و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا یکشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,132,000 یازده میلیون و صد و سی و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۲ ساعت 14:01 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:06 برابر با 2020/11/21 در بازار با نرخ 11,541,000 یازده میلیون و پانصد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا شنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,541,000 یازده میلیون و پانصد و چهل و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱ ساعت 14:00 ادامه »