gold

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۳۰ ساعت 20:25

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۳۰ سی آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:14 برابر با 2020/11/20 در بازار با نرخ 11,130,380 یازده میلیون و صد و سی هزار و سیصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 11,130,000 (0%) 0 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۳۰ ساعت 20:25 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۹ پنجشنبه – ۱۷:۳۵

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 17:35:40 برابر با 2020/11/19 در بازار با نرخ 11,052,000 یازده میلیون و پنجاه و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 24 عیار 14,840,000 (0.85%) 126,000 14,729,000 14,945,000 ۱۶:۵۹:۴۱ …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۹ پنجشنبه – ۱۷:۳۵ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۸ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:41 برابر با 2020/11/18 در بازار با نرخ 11,294,000 یازده میلیون و دویست و نود و چهار هزار ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 11,190,000 (0.31%) 35,000 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۸ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۷ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:43 برابر با 2020/11/17 در بازار با نرخ 11,569,000 یازده میلیون و پانصد و شصت و نه هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا سه شنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,569,000 یازده میلیون و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۷ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت ۱۹:۴۲:۵۸ برابر با 2020/11/16 در بازار با نرخ 11,710,000 یازده میلیون و ششصد و پنجاه و دو  هزار ریال داد و ستد شد. قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار 11,710,000 (0.8%) 93,000 11,603,000 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۵ ساعت 14:05

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:05:23 برابر با 2020/11/15 در بازار با نرخ 11,915,000 یازده میلیون و نه صد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا یکشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,915,000 یازده میلیون و نه صد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۵ ساعت 14:05 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۴ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۴ بیست و چهار آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:47 برابر با 2020/11/14 در بازار با نرخ 12,148,000 دوازده میلیون و صد و چهل و هشت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا شنبه عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۴ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۳ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۲۳ بیست و سه آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:14 برابر با 2020/11/13 در بازار با نرخ 12,134,000 دوازده میلیون و صد و سی و چهار هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا جمعه عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۳ ساعت 14:01 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۲ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۲ بیست و دو آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:06 برابر با 2020/11/12 در بازار با نرخ 12,134,000 دوازده میلیون و صد و سی و چهار هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا پنجشنبه عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای ۲۴ عیار 16,179,000 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۲ ساعت 14:00 ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۱ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ بیست و یک آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:19 برابر با 2020/11/11 در بازار با نرخ 12,471,000 دوازده میلیون و چهار صد و هفتاد و یک هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا چهارشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 12,471,000 دوازده میلیون و چهار …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۲۱ ساعت 14:00 ادامه »