price

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۷ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۷ هفت خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:25 برابر با 2024/05/27 در بازار با نرخ 577,829 پانصد و هفتاد و هفت هزار و هشت صد و بیست و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 577,829 ریال امروز هفت خرداد هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۷ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۶ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۶ شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:40 برابر با 2024/05/26 در بازار با نرخ 577,600 پانصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 577,600 ریال امروز شش خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:40 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۶ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۵ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:03 برابر با 2024/05/25 در بازار با نرخ 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:03 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۵ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۴ جمعه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:32 برابر با 2024/05/24 در بازار با نرخ 595,478 پانصد و نود و پنج هزار و چهار صد و هفتاد و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 595,478 ریال امروز چهار خرداد هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۴ جمعه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۳ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:06 برابر با 2024/05/23 در بازار با نرخ 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز سه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:06 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۳ پنجشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:12 برابر با 2024/05/22 در بازار با نرخ 595,169 پانصد و نود و پنج هزار و صد و شصت و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 595,169 ریال امروز دو خرداد هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱ سه شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:07 برابر با 2024/05/21 در بازار با نرخ 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:07 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱ سه شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۳۱ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ سی و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:10 برابر با 2024/05/20 در بازار با نرخ 595,221 پانصد و نود و پنج هزار و دویست و بیست و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 595,221 ریال امروز سی و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۳۱ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۳۰ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:56 برابر با 2024/05/19 در بازار با نرخ 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز سی اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:56 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۳۰ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۹ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:01 برابر با 2024/05/18 در بازار با نرخ 595,200 پانصد و نود و پنج هزار و دویست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 595,200 ریال امروز بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۹ شنبه 11:32 ادامه »