قیمت روز

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۷ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۷ هفت دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:37 برابر با 2021/12/28 در بازار با نرخ 274,421 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و بیست و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 274,421 ریال امروز هفت دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۷ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۶ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۶ شش دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:26 برابر با 2021/12/27 در بازار با نرخ 273,990 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 273,990 ریال امروز شش دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:26 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۶ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۵ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۵ پنج دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:20 برابر با 2021/12/26 در بازار با نرخ 273,970 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 273,970 ریال امروز پنج دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:20 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۵ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۴ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۴ چهار دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:23 برابر با 2021/12/25 در بازار با نرخ 274,564 دویست و هفتاد و چهار هزار و پانصد و شصت و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 274,564 ریال امروز چهار دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:23 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۴ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۳ جمعه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۳ سه دی هزار و چهارصد ساعت 11:32:16 برابر با 2021/12/24 در بازار با نرخ 274,020 دویست و هفتاد و چهار هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 274,020 ریال امروز سه دی هزار و چهارصد ساعت 11:32:16 قیمت یورو 309,920 سیصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۳ جمعه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲ دو دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:16 برابر با 2021/12/23 در بازار با نرخ 273,960 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 273,960 ریال امروز دو دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:16 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱ یک دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:23 برابر با 2021/12/22 در بازار با نرخ 273,010 دویست و هفتاد و سه هزار وده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 273,010 ریال امروز یک دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:23 قیمت یورو 307,660 سیصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۳۰ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:19 برابر با 2021/12/21 در بازار با نرخ 273,920 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 273,920 ریال امروز سی آذر هزار و چهارصد ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۳۰ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۹ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد ساعت 11:32:32 برابر با 2021/12/20 در بازار با نرخ 273,960 دویست و هفتاد و سه هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 273,960 ریال امروز بیست و نه آذر هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۹ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۸ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۲۸ بیست و هشت آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:25 برابر با 2021/12/19 در بازار با نرخ 274,310 دویست و هفتاد و چهار هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 274,310 ریال امروز بیست و هشت آذر هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲۸ یکشنبه 11:31 ادامه »