نرخ امروز

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۶ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۷/۶ شش مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:42 برابر با 2023/09/28 در بازار با نرخ 493,970 چهار صد و نود و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 493,970 ریال امروز شش مهر هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۶ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۵ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۷/۵ پنج مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:47 برابر با 2023/09/27 در بازار با نرخ 495,944 چهار صد و نود و پنج هزار و نه صد و چهل و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 495,944 ریال امروز پنج مهر هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۵ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۴ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۷/۴ چهار مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:43 برابر با 2023/09/26 در بازار با نرخ 495,020 چهار صد و نود و پنج هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 495,020 ریال امروز چهار مهر هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۴ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۳ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۳ سه مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:07 برابر با 2023/09/25 در بازار با نرخ 494,500 چهار صد و نود و چهار هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 494,500 ریال امروز سه مهر هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۳ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۲ دو مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:42 برابر با 2023/09/24 در بازار با نرخ 493,580 چهار صد و نود و سه هزار و پانصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 493,580 ریال امروز دو مهر هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۲ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۷/۱ یک مهر هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:38 برابر با 2023/09/23 در بازار با نرخ 494,160 چهار صد و نود و چهار هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 494,160 ریال امروز یک مهر هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۷/۱ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۳۱ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۶/۳۱ سی و یک شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:25 برابر با 2023/09/22 در بازار با نرخ 493,930 چهار صد و نود و سه هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 493,930 ریال امروز سی و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۳۱ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۳۰ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۶/۳۰ سی شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:22 برابر با 2023/09/21 در بازار با نرخ 492,360 چهار صد و نود و دو  هزار و سیصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 492,360 ریال امروز سی شهریور هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۳۰ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۲۹ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۲۹ بیست و نه شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:32 برابر با 2023/09/20 در بازار با نرخ 494,930 چهار صد و نود و چهار هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 494,930 ریال امروز بیست و نه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۲۹ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۲۸ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ بیست و هشت شهریور هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:53 برابر با 2023/09/19 در بازار با نرخ 494,770 چهار صد و نود و چهار هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 494,770 ریال امروز بیست و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۶/۲۸ سه شنبه 11:31 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید