نرخ امروز

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۷ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ هفت اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:26 برابر با 2024/02/26 در بازار با نرخ 576,120 پانصد و هفتاد و شش هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 576,120 ریال امروز هفت اسفند هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۷ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۶ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ شش اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:45 برابر با 2024/02/25 در بازار با نرخ 571,930 پانصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 571,930 ریال امروز شش اسفند هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۶ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۵ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:57 برابر با 2024/02/24 در بازار با نرخ 573,340 پانصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 573,340 ریال امروز پنج اسفند هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۵ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۴ جمعه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:43 برابر با 2024/02/23 در بازار با نرخ 571,930 پانصد و هفتاد و یک هزار و نه صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 571,930 ریال امروز چهار اسفند هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۴ جمعه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۳ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۳ سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:06 برابر با 2024/02/22 در بازار با نرخ 570,320 پانصد و هفتاد هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 570,320 ریال امروز سه اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:06 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۳ پنجشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۲ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:11 برابر با 2024/02/21 در بازار با نرخ 568,300 پانصد و شصت و هشت هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 568,300 ریال امروز دو اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:11 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۲ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۱ یک اسفند هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:15 برابر با 2024/02/20 در بازار با نرخ 569,240 پانصد و شصت و نه هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 569,240 ریال امروز یک اسفند هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۲/۱ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دوشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:33:38 برابر با 2024/02/19 در بازار با نرخ 571,300 پانصد و هفتاد و یک هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 571,300 ریال امروز سی بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:33:38 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دوشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ یکشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:33:46 برابر با 2024/02/18 در بازار با نرخ 566,320 پانصد و شصت و شش هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 566,320 ریال امروز بیست و نه بهمن هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ یکشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:51 برابر با 2024/02/17 در بازار با نرخ 560,455 پانصد و شصت هزار و چهار صد و پنجاه و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 560,455 ریال امروز بیست و هشت بهمن …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ شنبه 11:31 ادامه »