قیمت امروز

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱۱ جمعه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:14 برابر با 2023/03/31 در بازار با نرخ 472,724 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و هفتصد و بیست و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 472,724 ریال امروز یازده فروردین هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱۱ جمعه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱۰ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:27 برابر با 2023/03/30 در بازار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 472,080 ریال امروز ده فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:27 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱۰ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۹ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:56 برابر با 2023/03/29 در بازار با نرخ 472,520 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 472,520 ریال امروز نه فروردین هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۹ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۸ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:55 برابر با 2023/03/28 در بازار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 472,080 ریال امروز هشت فروردین هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۸ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۷ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:52 برابر با 2023/03/27 در بازار با نرخ 472,226 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و دویست و بیست و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 472,226 ریال امروز هفت فروردین هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۷ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۶ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:45 برابر با 2023/03/26 در بازار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 472,080 ریال امروز شش فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:45 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۶ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۵ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:52 برابر با 2023/03/25 در بازار با نرخ 472,385 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و سیصد و هشتاد و پنج ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 472,385 ریال امروز پنج فروردین هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۵ شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۴ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:48 برابر با 2023/03/24 در بازار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 472,080 ریال امروز چهار فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:48 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۴ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۲ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:44 برابر با 2023/03/22 در بازار با نرخ 472,816 چهار صد و هفتاد و دو  هزار و هشت صد و شانزده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 472,816 ریال امروز دو فروردین هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۲ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:32 برابر با 2023/03/21 در بازار با نرخ 472,080 چهار صد و هفتاد و دو  هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 472,080 ریال امروز یک فروردین هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱/۱ سه شنبه 11:31 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید