currency

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۹ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۹ نوزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:49 برابر با 2021/11/10 در بازار با نرخ 281,690 دویست و هشتاد و یک هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 281,690 ریال امروز نوزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:49 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۹ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۸ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۸ هجده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:09 برابر با 2021/11/09 در بازار با نرخ 280,960 دویست و هشتاد هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 280,960 ریال امروز هجده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:09 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۸ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۷ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۷ هفده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:32:48 برابر با 2021/11/08 در بازار با نرخ 280,550 دویست و هشتاد هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 280,550 ریال امروز هفده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:32:48 قیمت یورو 324,200 سیصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۷ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۶ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۶ شانزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:24 برابر با 2021/11/07 در بازار با نرخ 277,830 دویست و هفتاد و هفت هزار و هشت صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 277,830 ریال امروز شانزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:24 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۶ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۵ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۵ پانزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:32:54 برابر با 2021/11/06 در بازار با نرخ 277,630 دویست و هفتاد و هفت هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 277,630 ریال امروز پانزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:32:54 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۵ شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۴ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۸/۱۴ چهارده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:33 برابر با 2021/11/05 در بازار با نرخ 276,510 دویست و هفتاد و شش هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 276,510 ریال امروز چهارده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:33 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۴ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۳ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۳ سیزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:31 برابر با 2021/11/04 در بازار با نرخ 277,270 دویست و هفتاد و هفت هزار و دویست و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 277,270 ریال امروز سیزده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:31 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۳ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۲ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:56 برابر با 2021/11/03 در بازار با نرخ 276,130 دویست و هفتاد و شش هزار و صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 276,130 ریال امروز دوازده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:56 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۲ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۱ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۸/۱۱ یازده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:26 برابر با 2021/11/02 در بازار با نرخ 275,160 دویست و هفتاد و پنج هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 275,160 ریال امروز یازده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:26 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۱ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۰ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۸/۱۰ ده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:31 برابر با 2021/11/01 در بازار با نرخ 275,750 دویست و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 275,750 ریال امروز ده آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:31 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۱۰ دوشنبه 11:31 ادامه »