currency

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ سی دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:49 برابر با 2023/01/20 در بازار با نرخ 420,030 چهار صد و بیست هزار وسی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 420,030 ریال امروز سی دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:49 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:32:25 برابر با 2023/01/19 در بازار با نرخ 418,870 چهار صد و هجده هزار و هشت صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 418,870 ریال امروز بیست و نه دی هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ پنجشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ بیست و هشت دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:24 برابر با 2023/01/18 در بازار با نرخ 413,750 چهار صد و سیزده هزار و هفتصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 413,750 ریال امروز بیست و هشت دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ بیست و هفت دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:11 برابر با 2023/01/17 در بازار با نرخ 408,420 چهار صد و هشت هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 408,420 ریال امروز بیست و هفت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:39 برابر با 2023/01/16 در بازار با نرخ 402,020 چهار صد و دو  هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 402,020 ریال امروز بیست و شش دی هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:22 برابر با 2023/01/15 در بازار با نرخ 401,510 چهار صد و یک هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 401,510 ریال امروز بیست و پنج دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:32:57 برابر با 2023/01/14 در بازار با نرخ 403,290 چهار صد و سه هزار و دویست و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 403,290 ریال امروز بیست و چهار دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:22 برابر با 2023/01/13 در بازار با نرخ 405,140 چهار صد و پنج هزار و صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 405,140 ریال امروز بیست و سه دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:23 برابر با 2023/01/12 در بازار با نرخ 405,360 چهار صد و پنج هزار و سیصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 405,360 ریال امروز بیست و دو دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:47 برابر با 2023/01/11 در بازار با نرخ 401,580 چهار صد و یک هزار و پانصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 401,580 ریال امروز بیست و یک دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ چهارشنبه 11:31 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید