currency

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۳۰ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:21 برابر با 2023/05/20 در بازار با نرخ 511,390 پانصد و یازده هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 511,390 ریال امروز سی اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:21 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۳۰ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۹ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:11 برابر با 2023/05/19 در بازار با نرخ 510,980 پانصد و ده هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 510,980 ریال امروز بیست و نه اردیبهشت هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۹ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۸ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:36 برابر با 2023/05/18 در بازار با نرخ 510,850 پانصد و ده هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 510,850 ریال امروز بیست و هشت اردیبهشت هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۸ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۷ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۷ بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:37 برابر با 2023/05/17 در بازار با نرخ 520,264 پانصد و بیست هزار و دویست و شصت و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 520,264 ریال امروز بیست و هفت اردیبهشت هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۷ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۶ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۶ بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:20 برابر با 2023/05/16 در بازار با نرخ 520,050 پانصد و بیست هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 520,050 ریال امروز بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۶ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۵ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:40 برابر با 2023/05/15 در بازار با نرخ 513,070 پانصد و سیزده هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 513,070 ریال امروز بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۵ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۴ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:47 برابر با 2023/05/14 در بازار با نرخ 520,900 پانصد و بیست هزار و نه صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 520,900 ریال امروز بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۴ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۳ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۳ بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:37 برابر با 2023/05/13 در بازار با نرخ 530,922 پانصد و سی هزار و نه صد و بیست و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 530,922 ریال امروز بیست و سه اردیبهشت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۳ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۲ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۲/۲۲ بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:43 برابر با 2023/05/12 در بازار با نرخ 530,360 پانصد و سی هزار و سیصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 530,360 ریال امروز بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۲ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۱ پنجشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۱ بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:06 برابر با 2023/05/11 در بازار با نرخ 529,510 پانصد و بیست و نه هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 529,510 ریال امروز بیست و یک اردیبهشت هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۲/۲۱ پنجشنبه 11:32 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید