currency

قیمت دلار و ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ بیست و یک آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:01:11 برابر با 2020/11/11 در بازار با نرخ 270,970 دویست و هفتاد هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز چهارشنبه قیمت یورو امروز 320,500 سیصد و بیست هزار و پانصد …

قیمت دلار و ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیست آبان

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیست آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:31:37 برابر با 2020/11/10 در بازار با نرخ 270,000 دویست و هفتاد هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز سه شنبه قیمت یورو امروز 293,000 دویست و نود و سه هزار ریال که بالاترین نرخ 0 …

قیمت دلار و ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۲۰ بیست آبان ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 268,720 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱

به گزارش nerkhe268,720 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 268,720 دویست و شصت و هشت هزار و هفتصد و بیست ریال روز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ برابر با 2020/11/01 ساعت 09:01:47 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 277,260 دویست و هفتاد و هفت هزار و دویست و شصت ریال و پایین …

قیمت ارز قیمت دلار 268,720 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۱ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 278,251 امروز شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۰

به گزارش nerkhe278,251 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 278,251 دویست و هفتاد و هشت هزار و دویست و پنجاه و یک ریال روز شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۰ برابر با 2020/10/31 ساعت 09:01:30 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۰ بالاترین قیمت دلار آمریکا 277,560 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال …

قیمت ارز قیمت دلار 278,251 امروز شنبه ۱۳۹۹/۸/۱۰ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 277,500 امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۹

به گزارش nerkhe277,500 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 277,500 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد ریال روز جمعه ۱۳۹۹/۸/۹ برابر با 2020/10/30 ساعت 09:01:03 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۹ بالاترین قیمت دلار آمریکا 277,560 دویست و هفتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت …

قیمت ارز قیمت دلار 277,500 امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۹ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 278,470 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۸

به گزارش nerkhe278,470 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 278,470 دویست و هفتاد و هشت هزار و چهار صد و هفتاد ریال روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۸ برابر با 2020/10/29 ساعت 09:06:53 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۸ بالاترین قیمت دلار آمریکا 282,360 دویست و هشتاد و دو  هزار و سیصد و شصت ریال و …

قیمت ارز قیمت دلار 278,470 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۸ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 282,250 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷

به گزارش nerkhe282,250 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 282,250 دویست و هشتاد و دو  هزار و دویست و پنجاه ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ برابر با 2020/10/28 ساعت 09:01:51 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ بالاترین قیمت دلار آمریکا 285,360 دویست و هشتاد و پنج هزار و سیصد و شصت ریال و پایین …

قیمت ارز قیمت دلار 282,250 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 279,860 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۶

به گزارش nerkhe279,860 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 279,860 دویست و هفتاد و نه هزار و هشت صد و شصت ریال روز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ برابر با 2020/10/27 ساعت 09:00:07 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ بالاترین قیمت دلار آمریکا 289,990 دویست و هشتاد و نه هزار و نه صد و …

قیمت ارز قیمت دلار 279,860 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 290,803 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵

به گزارش nerkhe290,803 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 290,803 دویست و نود هزار و هشت صد و سه ریال روز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ برابر با 2020/10/26 ساعت 09:02:59 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ بالاترین قیمت دلار آمریکا 293,860 دویست و نود و سه هزار و هشت صد و شصت ریال و پایین …

قیمت ارز قیمت دلار 290,803 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 290,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴

به گزارش nerkhe290,000 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 290,000 دویست و نود هزار ریال روز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ برابر با 2020/10/25 ساعت 09:01:59 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ بالاترین قیمت دلار آمریکا 293,860 دویست و نود و سه هزار و هشت صد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 289,950 دویست و …

قیمت ارز قیمت دلار 290,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۸/۴ ادامه »