coin

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱

به گزارش nerkhe288,503 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ برابر با 2020/10/22 ساعت 10:01:13 ثانیه با نرخ 142,990,483 صد و چهل و دو  میلیون و نه صد و نود هزار و چهار صد و هشتاد و سه ریال معامله شد. قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ بالاترین قیمت سکه 146,510,000 صد و …

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ ادامه »

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰

به گزارش nerkhe275,790 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ برابر با 2020/10/21 ساعت 10:00:08 ثانیه با نرخ 136,470,330 صد و سی و شش میلیون و چهار صد و هفتاد هزار و سیصد و سی ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ بالاترین قیمت سکه 146,610,000 صد و چهل و شش …

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ ادامه »

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹

به گزارش nerkhe309,910 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ برابر با 2020/10/20 ساعت 10:00:01 ثانیه با نرخ 155,390,880 صد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و نود هزار و هشت صد و هشتاد ریال معامله شد. قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ بالاترین قیمت سکه 161,810,000 صد و شصت …

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ ادامه »

اختلاف بین قیمت خرید و فروش سکه در بازار و صرافی ها چقدر است

اختلاف بین قیمت خرید و فروش سکه به طور قطع متاثر از قیمت دلار است. تا زمانی که دلار به صورت جهشی حرکت میکند همه مردم ایران میخواهند تا ارزش کالاهای که در اختیار دارند را نیز حفظ کنند یکی از این کالاهای با ارزش سکه است. اختلاف بین قیمت خرید و فروش باید چقدر …

اختلاف بین قیمت خرید و فروش سکه در بازار و صرافی ها چقدر است ادامه »

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸

به گزارش nerkhe318,520 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ برابر با 2020/10/19 ساعت 10:00:56 ثانیه با نرخ 160,710,120 صد و شصت میلیون و هفتصد و ده هزار و صد و بیست ریال معامله شد. قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ بالاترین قیمت سکه 165,310,000 صد و شصت و پنج میلیون و سیصد …

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ ادامه »

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷

به گزارش nerkhe316,950 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ برابر با 2020/10/18 ساعت 10:02:32 ثانیه با نرخ 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ بالاترین قیمت سکه 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال …

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۷ ادامه »

قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶

به گزارش nerkhe317,040 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ برابر با 2020/10/17 ساعت 10:02:54 ثانیه با نرخ 160,860,520 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار و پانصد و بیست ریال معامله شد. قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ بالاترین قیمت سکه 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد …

قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۶ ادامه »

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵

به گزارش nerkhe317,076 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ برابر با 2020/10/16 ساعت 10:01:39 ثانیه با نرخ 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ بالاترین قیمت سکه 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال …

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ ادامه »

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴

به گزارش سایت قیمت دلار؛ سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ برابر با 2020/10/15 ساعت 10:01:23 ثانیه با نرخ 160,710,708 صد و شصت میلیون و هفتصد و ده هزار و هفتصد و هشت ریال معامله شد. قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ بالاترین قیمت سکه 161,960,000 صد و شصت و یک میلیون و نه صد و شصت هزار …

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ ادامه »

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳

به گزارش سایت قیمت دلار؛ سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ برابر با 2020/10/14 ساعت 10:00:54 ثانیه با نرخ 161,210,122 صد و شصت و یک میلیون و دویست و ده هزار و صد و بیست و دو  ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ بالاترین قیمت سکه 163,110,000 صد و شصت و سه میلیون و صد …

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ ادامه »