نرخ لحظه ای

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۱۰ سه شنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۱۰ ده فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:06 برابر با 2021/03/30 در بازار با نرخ 253,269 دویست و پنجاه و سه هزار و دویست و شصت و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 253,269 ریال امروز ده فروردین هزار و چهارصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۱۰ سه شنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۹ دوشنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۹ نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:39 برابر با 2021/03/29 در بازار با نرخ 252,330 دویست و پنجاه و دو  هزار و سیصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 252,330 ریال امروز نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:39 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۹ دوشنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۸ یکشنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۸ هشت فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:06 برابر با 2021/03/28 در بازار با نرخ 247,510 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 247,510 ریال امروز هشت فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:06 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۸ یکشنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۷ شنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ هفت فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:10 برابر با 2021/03/27 در بازار با نرخ 239,570 دویست و سی و نه هزار و پانصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 239,570 ریال امروز هفت فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:10 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۷ شنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۶ جمعه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۶ شش فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:27 برابر با 2021/03/26 در بازار با نرخ 240,546 دویست و چهل هزار و پانصد و چهل و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 240,546 ریال امروز شش فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:27 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۶ جمعه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۵ پنجشنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱/۵ پنج فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:53 برابر با 2021/03/25 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 239,630 ریال امروز پنج فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:53 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۵ پنجشنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۴ چهارشنبه 10:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ چهار فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:15 برابر با 2021/03/24 در بازار با نرخ 240,241 دویست و چهل هزار و دویست و چهل و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 240,241 ریال امروز چهار فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:15 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۴ چهارشنبه 10:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۳ سه شنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳ سه فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:41 برابر با 2021/03/23 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 239,630 ریال امروز سه فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:41 …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۳ سه شنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲ دوشنبه 10:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۲ دو فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:28 برابر با 2021/03/22 در بازار با نرخ 240,197 دویست و چهل هزار و صد و نود و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 240,197 ریال امروز دو فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:28 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲ دوشنبه 10:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۱ یکشنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۱ یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 09:32:54 برابر با 2021/03/21 در بازار با نرخ 239,630 دویست و سی و نه هزار و ششصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 239,630 ریال امروز یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 09:32:54 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۱ یکشنبه 09:32 ادامه »