نرخ لحظه ای

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۷ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:18 برابر با 2021/11/28 در بازار با نرخ 279,670 دویست و هفتاد و نه هزار و ششصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 279,670 ریال امروز هفت آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:18 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۷ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۶ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:02 برابر با 2021/11/27 در بازار با نرخ 286,520 دویست و هشتاد و شش هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 286,520 ریال امروز شش آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:02 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۶ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۵ جمعه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 11:32:02 برابر با 2021/11/26 در بازار با نرخ 288,080 دویست و هشتاد و هشت هزار وهشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 288,080 ریال امروز پنج آذر هزار و چهارصد ساعت 11:32:02 قیمت یورو 323,370 سیصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۵ جمعه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۴ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:04 برابر با 2021/11/25 در بازار با نرخ 291,020 دویست و نود و یک هزار وبیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 291,020 ریال امروز چهار آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:04 قیمت یورو 325,990 سیصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۴ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۳ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:58 برابر با 2021/11/24 در بازار با نرخ 288,440 دویست و هشتاد و هشت هزار و چهار صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 288,440 ریال امروز سه آذر هزار و چهارصد ساعت 11:31:58 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۳ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲ سه شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد ساعت 11:32:34 برابر با 2021/11/23 در بازار با نرخ 285,770 دویست و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 285,770 ریال امروز دو آذر هزار و چهارصد ساعت 11:32:34 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۲ سه شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱ دوشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد ساعت 11:33:00 برابر با 2021/11/22 در بازار با نرخ 282,290 دویست و هشتاد و دو  هزار و دویست و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 282,290 ریال امروز یک آذر هزار و چهارصد ساعت 11:33:00 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۹/۱ دوشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۳۰ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:01 برابر با 2021/11/21 در بازار با نرخ 280,670 دویست و هشتاد هزار و ششصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 280,670 ریال امروز سی آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:01 قیمت یورو 316,700 سیصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۳۰ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۹ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:01 برابر با 2021/11/20 در بازار با نرخ 280,230 دویست و هشتاد هزار و دویست و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 280,230 ریال امروز بیست و نه آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:01 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۹ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۸ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۸/۲۸ بیست و هشت آبان هزار و چهارصد ساعت 11:31:59 برابر با 2021/11/19 در بازار با نرخ 278,980 دویست و هفتاد و هشت هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 278,980 ریال امروز بیست و هشت آبان هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۸/۲۸ جمعه 11:31 ادامه »