نرخ لحظه ای

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۵ یکشنبه 10:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۵ پنج اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:32:31 برابر با 2021/04/25 در بازار با نرخ 233,390 دویست و سی و سه هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 233,390 ریال امروز پنج اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:32:31 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۵ یکشنبه 10:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۴ شنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۲/۴ چهار اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:31:03 برابر با 2021/04/24 در بازار با نرخ 233,280 دویست و سی و سه هزار و دویست و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 233,280 ریال امروز چهار اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:31:03 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۴ شنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۳ جمعه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۲/۳ سه اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:31:53 برابر با 2021/04/23 در بازار با نرخ 233,300 دویست و سی و سه هزار و سیصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 233,300 ریال امروز سه اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:31:53 قیمت یورو 279,780 دویست …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۳ جمعه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۲ پنجشنبه 10:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۲ دو اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:32:36 برابر با 2021/04/22 در بازار با نرخ 233,690 دویست و سی و سه هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 233,690 ریال امروز دو اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:32:36 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۲ پنجشنبه 10:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۱ چهارشنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱ یک اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:31:58 برابر با 2021/04/21 در بازار با نرخ 233,670 دویست و سی و سه هزار و ششصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 233,670 ریال امروز یک اردیبهشت هزار و چهارصد ساعت 10:31:58 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۲/۱ چهارشنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۳۱ سه شنبه 10:32

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ سی و یک فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:00 برابر با 2021/04/20 در بازار با نرخ 238,250 دویست و سی و هشت هزار و دویست و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 238,250 ریال امروز سی و یک فروردین هزار …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۳۱ سه شنبه 10:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۳۰ دوشنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:46 برابر با 2021/04/19 در بازار با نرخ 238,760 دویست و سی و هشت هزار و هفتصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 238,760 ریال امروز سی فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:46 قیمت یورو …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۳۰ دوشنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲۹ یکشنبه 10:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:04 برابر با 2021/04/18 در بازار با نرخ 240,000 دویست و چهل هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 240,000 ریال امروز بیست و نه فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:32:04 قیمت یورو 286,280 دویست …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲۹ یکشنبه 10:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲۸ شنبه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:41 برابر با 2021/04/17 در بازار با نرخ 239,970 دویست و سی و نه هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 239,970 ریال امروز بیست و هشت فروردین هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲۸ شنبه 10:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲۷ جمعه 10:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد ساعت 10:31:34 برابر با 2021/04/16 در بازار با نرخ 239,870 دویست و سی و نه هزار و هشت صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 239,870 ریال امروز بیست و هفت فروردین هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۴۰۰/۱/۲۷ جمعه 10:31 ادامه »