نرخ لحظه ای

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۹ چهارشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۹ نوزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:05 برابر با 2024/05/08 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز نوزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:05 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۹ چهارشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۸ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۸ هجده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:24 برابر با 2024/05/07 در بازار با نرخ 647,037 ششصد و چهل و هفت هزار وسی و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 647,037 ریال امروز هجده اردیبهشت هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۸ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۷ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۷ هفده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:19 برابر با 2024/05/06 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز هفده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:19 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۷ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۶ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۶ شانزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:19 برابر با 2024/05/05 در بازار با نرخ 647,024 ششصد و چهل و هفت هزار وبیست و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 647,024 ریال امروز شانزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۶ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۵ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۵ پانزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:46 برابر با 2024/05/04 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز پانزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:46 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۵ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۴ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۲/۱۴ چهارده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:33 برابر با 2024/05/03 در بازار با نرخ 647,971 ششصد و چهل و هفت هزار و نه صد و هفتاد و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 647,971 ریال امروز چهارده اردیبهشت هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۴ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۳ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۳ سیزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:52 برابر با 2024/05/02 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز سیزده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:52 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۳ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۲ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۲ دوازده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:06 برابر با 2024/05/01 در بازار با نرخ 647,973 ششصد و چهل و هفت هزار و نه صد و هفتاد و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 647,973 ریال امروز دوازده اردیبهشت هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۲ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۱ سه شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۱۱ یازده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:18 برابر با 2024/04/30 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز یازده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:18 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۱ سه شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۰ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۱۰ ده اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:33 برابر با 2024/04/29 در بازار با نرخ 647,764 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و شصت و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 647,764 ریال امروز ده اردیبهشت هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۱۰ دوشنبه 11:31 ادامه »