نرخ لحظه ای

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۵ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:36 برابر با 2020/11/25 در بازار با نرخ 10,555,000 ده میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا چهارشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,555,000 ده میلیون و پانصد و پنجاه و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۵ ساعت 14:00 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:01 برابر با 2020/11/25 در بازار با نرخ 250,490 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز چهارشنبه قیمت یورو امروز 296,960 دویست و نود و شش هزار و نه …

قیمت دلار و ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۴

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ چهار آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:48 برابر با 2020/11/24 در بازار با نرخ 250,450 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز سه شنبه قیمت یورو امروز 297,020 دویست و نود و هفت هزار …

قیمت دلار و ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۳ سوم آذر ماه

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ سه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:28 برابر با 2020/11/23 در بازار با نرخ 11,312,000 یازده میلیون و سیصد و دوازده هزار ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 11,128,000 (0%) 0 11,105,000 11,372,000 ۳ آذر …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۳ سوم آذر ماه ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ سه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:04:11 برابر با 2020/11/23 در بازار با نرخ 255,540 دویست و پنجاه و پنج هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 251,560 (1.55%) 3,890 251,450 255,560 ۱۰:۳۵:۳۹ دلار …

قیمت دلار و ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۳ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۲ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ دو آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:10 برابر با 2020/11/22 در بازار با نرخ 11,132,000 یازده میلیون و صد و سی و دو  هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا یکشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,132,000 یازده میلیون و صد و سی و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۲ ساعت 14:01 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ دو آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:26 برابر با 2020/11/22 در بازار با نرخ 258,550 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز یکشنبه قیمت یورو امروز 307,020 سیصد و هفت هزار وبیست ریال که …

قیمت دلار و ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:06 برابر با 2020/11/21 در بازار با نرخ 11,541,000 یازده میلیون و پانصد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا شنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 11,541,000 یازده میلیون و پانصد و چهل و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱ ساعت 14:00 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ یکم آذر ماه

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:50 برابر با 2020/11/21 در بازار با نرخ 260,460 دویست و شصت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 259,470 (1.28%) 3,270 256,150 260,560 ۱۴:۲۶:۱۷ یورو 307,990 …

قیمت دلار و ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ یکم آذر ماه ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۳۰ ساعت 20:25

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۳۰ سی آبان هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:14 برابر با 2020/11/20 در بازار با نرخ 11,130,380 یازده میلیون و صد و سی هزار و سیصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 11,130,000 (0%) 0 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۸/۳۰ ساعت 20:25 ادامه »