نرخ لحظه ای

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۹ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ نه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:20 برابر با 2020/12/29 در بازار با نرخ 257,360 دویست و پنجاه و هفت هزار و سیصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 257,360 ریال امروز نه دی هزار …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۹ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۸ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۸ هشت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:54 برابر با 2020/12/28 در بازار با نرخ 257,430 دویست و پنجاه و هفت هزار و چهار صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 257,430 ریال امروز هشت دی هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۸ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۷ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۷ هفت دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:05 برابر با 2020/12/27 در بازار با نرخ 257,110 دویست و پنجاه و هفت هزار و صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 257,110 ریال امروز هفت دی هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۷ یکشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۶ شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۶ شش دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:29 برابر با 2020/12/26 در بازار با نرخ 259,152 دویست و پنجاه و نه هزار و صد و پنجاه و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 259,152 ریال امروز شش دی هزار …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۶ شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۵ جمعه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۰/۵ پنج دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:04 برابر با 2020/12/25 در بازار با نرخ 258,620 دویست و پنجاه و هشت هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 258,620 ریال امروز پنج دی هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۵ جمعه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۴ پنجشنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۴ چهار دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:00 برابر با 2020/12/24 در بازار با نرخ 257,850 دویست و پنجاه و هفت هزار و هشت صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 257,850 ریال امروز چهار دی هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۴ پنجشنبه 09:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳ چهارشنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۳ سه دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:06 برابر با 2020/12/23 در بازار با نرخ 255,160 دویست و پنجاه و پنج هزار و صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 255,160 ریال امروز سه دی هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۳ چهارشنبه 09:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ دو دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:58 برابر با 2020/12/22 در بازار با نرخ 254,470 دویست و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 254,470 ریال امروز دو دی …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۲ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ یک دی هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:26 برابر با 2020/12/21 در بازار با نرخ 253,960 دویست و پنجاه و سه هزار و نه صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 253,960 ریال امروز یک دی هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۰/۱ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۳۰ یکشنبه 09:33

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ سی آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:33:11 برابر با 2020/12/20 در بازار با نرخ 254,990 دویست و پنجاه و چهار هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 254,990 ریال امروز سی آذر هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۳۰ یکشنبه 09:33 ادامه »