نرخ لحظه ای

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱۰ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ ده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:36 برابر با 2020/11/30 در بازار با نرخ 10,578,000 ده میلیون و پانصد و هفتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا دوشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,578,000 ده میلیون و پانصد و هفتاد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۱۰ ساعت 14:00 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ ده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:41 برابر با 2020/11/30 در بازار با نرخ 248,460 دویست و چهل و هشت هزار و چهار صد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز دوشنبه قیمت یورو امروز 297,510 دویست و نود و هفت هزار …

قیمت دلار و ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۰ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۹ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ نه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:21 برابر با 2020/11/29 در بازار با نرخ 10,278,000 ده میلیون و دویست و هفتاد و هشت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا یکشنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,278,000 ده میلیون و دویست و هفتاد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۹ ساعت 14:01 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ نه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:31 برابر با 2020/11/29 در بازار با نرخ 245,980 دویست و چهل و پنج هزار و نه صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز یکشنبه قیمت یورو امروز 294,010 دویست و نود و چهار هزار …

قیمت دلار و ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۹ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت 14:01

قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ هشت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:28 برابر با 2020/11/28 در بازار با نرخ 10,451,000 ده میلیون و چهار صد و پنجاه و یک هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا شنبه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,451,000 ده میلیون و چهار صد و …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۸ ساعت 14:01 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۸

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ هشت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:21 برابر با 2020/11/28 در بازار با نرخ 247,480 دویست و چهل و هفت هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز شنبه قیمت یورو امروز 295,480 دویست و نود و پنج هزار …

قیمت دلار و ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۷ ساعت 14:00

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۷ هفت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:00:48 برابر با 2020/11/27 در بازار با نرخ 10,461,202 ده میلیون و چهار صد و شصت و یک هزار و دویست و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت طلا جمعه قیمت طلای 18 عیار امروز 10,461,202 ده میلیون …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۷ ساعت 14:00 ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۷

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۷ هفت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:00:13 برابر با 2020/11/27 در بازار با نرخ 247,570 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت ارز جمعه قیمت یورو امروز 294,910 دویست و نود و چهار هزار و …

قیمت دلار و ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۷ ادامه »

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۶ ساعت 10:55 ششم آذر

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ شش آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 14:01:02 برابر با 2020/11/26 در بازار با نرخ 10,437,000 ده میلیون و چهار صد و سی و هفت هزار ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان طلای 18 عیار / 750 10,461,000 (0%) 0 10,380,000 …

نرخ قیمت طلا امروز ۱۳۹۹/۹/۶ ساعت 10:55 ششم آذر ادامه »

قیمت دلار و ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ ششم آذر

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ شش آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 12:01:03 برابر با 2020/11/26 در بازار با نرخ 247,570 دویست و چهل و هفت هزار و پانصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 247,570 (0%) 0 247,460 248,570 ۶ آذر …

قیمت دلار و ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۶ ششم آذر ادامه »