نرخ لحظه ای

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۱ جمعه بیست و یکم

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۲۱ بیست و یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:38 برابر با 2020/12/11 در بازار با نرخ 260,650 دویست و شصت هزار و ششصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 260,650 ریال امروز بیست و یک آذر هزار …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۱ جمعه بیست و یکم ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۰ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۰ بیست آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:32 برابر با 2020/12/10 در بازار با نرخ 259,770 دویست و پنجاه و نه هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ ارزها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 260,650 (0%) 0 260,640 261,250 ۲۰ …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۰ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۹ چهارشنبه نوزدهم آذر

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۹ نوزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:09 برابر با 2020/12/09 در بازار با نرخ 255,940 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و چهل ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 255,960 (0.01%) 20 255,940 256,050 ۱۱:۲۰:۳۷ …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۹ چهارشنبه نوزدهم آذر ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۸ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ هجده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:41 برابر با 2020/12/08 در بازار با نرخ 255,950 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 255,950 ریال امروز هجده آذر …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۸ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۷ دوشنبه 04:33

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۷ هفده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 04:33:07 برابر با 2020/12/07 در بازار با نرخ 256,312 دویست و پنجاه و شش هزار و سیصد و دوازده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 256,312 ریال امروز هفده آذر هزار و سیصد …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۷ دوشنبه 04:33 ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۶ یکشنبه 21:50

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 21:50:41 برابر با 2020/12/06 در بازار با نرخ 255,950 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 255,950 ریال امروز شانزده آذر هزار و …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۶ یکشنبه 21:50 ادامه »

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:06 برابر با 2020/12/06 در بازار با نرخ 255,950 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 255,950 ریال امروز شانزده آذر هزار و …

قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۶ ادامه »

قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ پانزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:15 برابر با 2020/12/05 در بازار با نرخ 257,030 دویست و پنجاه و هفت هزار وسی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 257,030 ریال امروز پانزده آذر هزار و سیصد و نود و …

قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ ادامه »

قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۱۴

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۱۴ چهارده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 11:31:39 برابر با 2020/12/04 در بازار با نرخ 254,680 دویست و پنجاه و چهار هزار و ششصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 254,680 ریال امروز چهارده آذر هزار و سیصد …

قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۱۴ ادامه »

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۳

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 16:47:03 برابر با 2020/12/03 در بازار با نرخ 254,720 دویست و پنجاه و چهار هزار و هفتصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 254,720 ریال امروز سیزده آذر هزار و سیصد …

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۳ ادامه »