نرخ قیمت

قیمت ارز قیمت دلار 272,980 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 272,980 دویست و هفتاد و دو  هزار و نه صد و هشتاد ریال روز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ برابر با 2020/09/21 ساعت 09:00:54 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 273,060 دویست و هفتاد و سه هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 264,450 دویست و …

قیمت ارز قیمت دلار 272,980 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ ادامه »

قیمت طلا 12,054,868 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰

قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ برابر با 2020/09/20 ساعت 11:31:33 ثانیه با نرخ 12,054,868 دوازده میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و شصت و هشت ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و پنجاه و چهار هزار و هشت صد و شصت و هشت بالاترین قیمت طلا 12,054,000 دوازده میلیون و پنجاه …

قیمت طلا 12,054,868 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ادامه »

قیمت سکه 132,810,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰

قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ برابر با 2020/09/20 ساعت 19:12:32 ثانیه با نرخ 132,810,000 صد و سی و دو میلیون و هشتصد و ده هزار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ بالاترین قیمت سکه 132,830,000 صد و سی و دو میلیون و هشتصدو سی هزار ریال و پایین ترین قیمت 129,740,000 صد و …

قیمت سکه 132,810,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 273,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 273,000 دویست و هفتاد و سه هزار ریال روز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ برابر با 2020/09/20 ساعت 11:07:30 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ بالاترین قیمت دلار آمریکا 273,100 دویست و هفتا دو سه هزار و یکصد ریال و پایین ترین قیمت 264,450 دویست و شصت و چهار هزار …

قیمت ارز قیمت دلار 273,000 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۰ ادامه »

قیمت طلا 12,072,964 امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹

قیمت طلا امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ برابر با 2020/09/19 ساعت 11:31:41 ثانیه با نرخ 12,072,964 دوازده میلیون و هفتاد و دو  هزار و نه صد و شصت و چهار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و هفتاد و دو  هزار و نه صد و شصت و چهار بالاترین قیمت طلا 12,252,000 دوازده میلیون و دویست …

قیمت طلا 12,072,964 امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ ادامه »

قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹

قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ برابر با 2020/09/19 ساعت 11:04:24 ثانیه با نرخ 127,490,000 صد و بیست و هفت میلیون و چهار صد و نود هزار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ بالاترین قیمت سکه 127,760,000 صد و بیست و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال و پایین ترین قیمت 127,490,000 …

قیمت سکه امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 268,030 امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 268,030 دویست و شصت و هشت هزار وسی ریال روز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ برابر با 2020/09/19 ساعت 10:00:58 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ بالاترین قیمت دلار آمریکا 268,060 دویست و شصت و هشت هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 267,990 دویست و شصت و هفت هزار …

قیمت ارز قیمت دلار 268,030 امروز شنبه ۱۳۹۹/۶/۲۹ ادامه »

قیمت طلا 12,153,270 امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ برابر با 2020/09/18 ساعت 11:31:49 ثانیه با نرخ 12,153,270 دوازده میلیون و صد و پنجاه و سه هزار و دویست و هفتاد ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و صد و پنجاه و سه هزار و دویست و هفتاد بالاترین قیمت طلا 12,305,000 دوازده میلیون و سیصد و پنج …

قیمت طلا 12,153,270 امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ ادامه »

قیمت سکه 127,990,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ برابر با 2020/09/18 ساعت 11:05:20 ثانیه با نرخ 127,990,000 صد و بیست و هفت میلیون و نه صد و نود هزار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ بالاترین قیمت سکه 129,110,000 صد و بیست و نه میلیون و صد و ده هزار ریال و پایین ترین قیمت 127,490,000 …

قیمت سکه 127,990,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 268,537 امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 268,537 دویست و شصت و هشت هزار و پانصد و سی و هفت ریال روز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ برابر با 2020/09/18 ساعت 10:04:11 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ بالاترین قیمت دلار آمریکا 268,560 دویست و شصت و هشت هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین …

قیمت ارز قیمت دلار 268,537 امروز جمعه ۱۳۹۹/۶/۲۸ ادامه »