نرخ قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۷ دوشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۷ هفده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:31 برابر با 2022/08/08 در بازار با نرخ 402 چهار صد و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 402 ریال امروز هفده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:31 قیمت یورو 402 چهار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۷ دوشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۶ یکشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۶ شانزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:37 برابر با 2022/08/07 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز شانزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:37 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۶ یکشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۵ شنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۵ پانزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:29 برابر با 2022/08/06 در بازار با نرخ 31 سی و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 31 ریال امروز پانزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:29 قیمت یورو 31 سی و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۵ شنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۴ جمعه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۵/۱۴ چهارده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:23 برابر با 2022/08/05 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز چهارده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:23 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۴ جمعه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۳ پنجشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۳ سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:56 برابر با 2022/08/04 در بازار با نرخ 230 دویست و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 230 ریال امروز سیزده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:56 قیمت یورو 230 دویست و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۳ پنجشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۲ چهارشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۲ دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:54 برابر با 2022/08/03 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز دوازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:54 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۲ چهارشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۱ سه شنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱ یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:59 برابر با 2022/08/02 در بازار با نرخ 913 نه صد و سیزده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 913 ریال امروز یازده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:59 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۱ سه شنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۰ دوشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۱۰ ده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:13 برابر با 2022/08/01 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز ده مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:13 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱۰ دوشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۹ یکشنبه 12:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۹ نه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:32:25 برابر با 2022/07/31 در بازار با نرخ 611 ششصد و یازده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 611 ریال امروز نه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:32:25 قیمت یورو 611 ششصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۹ یکشنبه 12:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۸ شنبه 12:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۸ هشت مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:32:04 برابر با 2022/07/30 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز هشت مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:32:04 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۸ شنبه 12:32 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید