نرخ قیمت آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:31 برابر با 2024/02/06 در بازار با نرخ 553,380 پانصد و پنجاه و سه هزار و سیصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 553,380 ریال امروز هفده بهمن هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ شانزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:09 برابر با 2024/02/05 در بازار با نرخ 548,500 پانصد و چهل و هشت هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 548,500 ریال امروز شانزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:09 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ پانزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:24 برابر با 2024/02/04 در بازار با نرخ 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 556,070 ریال امروز پانزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:24 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:16 برابر با 2024/02/03 در بازار با نرخ 556,490 پانصد و پنجاه و شش هزار و چهار صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 556,490 ریال امروز چهارده بهمن هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:10 برابر با 2024/02/02 در بازار با نرخ 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 556,070 ریال امروز سیزده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:10 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:07 برابر با 2024/02/01 در بازار با نرخ 556,934 پانصد و پنجاه و شش هزار و نه صد و سی و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 556,934 ریال امروز دوازده بهمن هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:18 برابر با 2024/01/31 در بازار با نرخ 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 556,070 ریال امروز یازده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:18 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:03 برابر با 2024/01/30 در بازار با نرخ 556,153 پانصد و پنجاه و شش هزار و صد و پنجاه و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 556,153 ریال امروز ده بهمن هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۹ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۹ نه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:18 برابر با 2024/01/29 در بازار با نرخ 556,070 پانصد و پنجاه و شش هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 556,070 ریال امروز نه بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:18 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۹ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۸ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:01 برابر با 2024/01/28 در بازار با نرخ 556,050 پانصد و پنجاه و شش هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 556,050 ریال امروز هشت بهمن هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:01 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۱۱/۸ یکشنبه 11:31 ادامه »