نرخ قیمت آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۵ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:13 برابر با 2024/06/14 در بازار با نرخ 54 پنجاه و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 54 ریال امروز بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:13 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۵ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۴ پنجشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۴ بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:04 برابر با 2024/06/13 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:04 قیمت یورو 640,500 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۴ پنجشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۳ بیست و سه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:20 برابر با 2024/06/12 در بازار با نرخ 764 هفتصد و شصت و چهار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 764 ریال امروز بیست و سه خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۳ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ سه شنبه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۳/۲۲ بیست و دو خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:52 برابر با 2024/06/11 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز بیست و دو خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:52 قیمت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۲ سه شنبه 11:34 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۱ دوشنبه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ بیست و یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:10 برابر با 2024/06/10 در بازار با نرخ 791 هفتصد و نود و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 791 ریال امروز بیست و یک خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۱ دوشنبه 11:34 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۰ بیست خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:26 برابر با 2024/06/09 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز بیست خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:26 قیمت یورو 642,400 ششصد و چهل و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۲۰ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ شنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۳/۱۹ نوزده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:36 برابر با 2024/06/08 در بازار با نرخ 182 صد و هشتاد و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 182 ریال امروز نوزده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:36 قیمت یورو 640,500 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۹ شنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۸ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۳/۱۸ هجده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:20 برابر با 2024/06/07 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز هجده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:20 قیمت یورو 640,604 ششصد و چهل هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۸ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۷ پنجشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۷ هفده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:50 برابر با 2024/06/06 در بازار با نرخ 546 پانصد و چهل و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 546 ریال امروز هفده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:50 قیمت یورو 640,200 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۷ پنجشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۶ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۳/۱۶ شانزده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:23 برابر با 2024/06/05 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز شانزده خرداد هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:23 قیمت یورو 641,600 ششصد و چهل و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۳/۱۶ چهارشنبه 11:31 ادامه »