نرخ قیمت آنلاین

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۰ یکشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۰ بیست تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:34 برابر با 2021/07/11 در بازار با نرخ 249,190 دویست و چهل و نه هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 249,190 ریال امروز بیست تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:34 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۰ یکشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۹ شنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۹ نوزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:34 برابر با 2021/07/10 در بازار با نرخ 249,690 دویست و چهل و نه هزار و ششصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 249,690 ریال امروز نوزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:34 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۹ شنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۸ جمعه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۱۸ هجده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:46 برابر با 2021/07/09 در بازار با نرخ 250,190 دویست و پنجاه هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 250,190 ریال امروز هجده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:46 قیمت یورو 294,930 دویست …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۸ جمعه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۷ پنجشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۷ هفده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:49 برابر با 2021/07/08 در بازار با نرخ 250,990 دویست و پنجاه هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 250,990 ریال امروز هفده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:49 قیمت یورو 294,910 …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۷ پنجشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۶ چهارشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۶ شانزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:37 برابر با 2021/07/07 در بازار با نرخ 250,560 دویست و پنجاه هزار و پانصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 250,560 ریال امروز شانزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:37 قیمت یورو 296,450 دویست …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۶ چهارشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۵ سه شنبه 11:46

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۵ پانزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:46:50 برابر با 2021/07/06 در بازار با نرخ 251,100 دویست و پنجاه و یک هزار و صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 251,100 ریال امروز پانزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:46:50 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۵ سه شنبه 11:46 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۴ دوشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۴ چهارده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:12 برابر با 2021/07/05 در بازار با نرخ 250,490 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 250,490 ریال امروز چهارده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:12 قیمت یورو 298,490 …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۴ دوشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۳ یکشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۱۳ سیزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:14 برابر با 2021/07/04 در بازار با نرخ 254,640 دویست و پنجاه و چهار هزار و ششصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 254,640 ریال امروز سیزده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:14 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۳ یکشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۲ شنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۴/۱۲ دوازده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:22 برابر با 2021/07/03 در بازار با نرخ 251,390 دویست و پنجاه و یک هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 251,390 ریال امروز دوازده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:22 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۲ شنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۱ جمعه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۱۱ یازده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:20 برابر با 2021/07/02 در بازار با نرخ 251,510 دویست و پنجاه و یک هزار و پانصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 251,510 ریال امروز یازده تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:20 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۱۱ جمعه 11:45 ادامه »