نرخ آنلاین

قیمت طلا 13,515,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱

قیمت طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ برابر با 2020/10/02 ساعت 11:10:46 ثانیه با نرخ 13,515,000 سیزده میلیون و پانصد و پانزده هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز سیزده میلیون و پانصد و پانزده هزار بالاترین قیمت طلا 13,566,000 سیزده میلیون و پانصد و شصت و شش هزار ریال و پایین ترین قیمت 13,240,000 سیزده میلیون و …

قیمت طلا 13,515,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ ادامه »

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ برابر با 2020/10/02 ساعت 10:00:20 ثانیه با نرخ 143,110,353 صد و چهل و سه میلیون و صد و ده هزار و سیصد و پنجاه و سه ریال معامله شد. قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ بالاترین قیمت سکه 143,910,000 صد و چهل و سه میلیون و نه صد و ده هزار …

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 289,040 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 289,040 دویست و هشتاد و نه هزار وچهل ریال روز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ برابر با 2020/10/02 ساعت 09:02:24 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 289,060 دویست و هشتاد و نه هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 287,990 دویست و هشتاد و هفت هزار …

قیمت ارز قیمت دلار 289,040 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۱ ادامه »

قیمت طلا 13,240,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰

قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ برابر با 2020/10/01 ساعت 11:11:31 ثانیه با نرخ 13,240,000 سیزده میلیون و دویست و چهل هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز سیزده میلیون و دویست و چهل هزار بالاترین قیمت طلا 13,245,000 سیزده میلیون و دویست و چهل و پنج هزار ریال و پایین ترین قیمت 13,240,000 سیزده میلیون و …

قیمت طلا 13,240,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ ادامه »

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ برابر با 2020/10/01 ساعت 10:01:26 ثانیه با نرخ 140,190,854 صد و چهل میلیون و صد و نود هزار و هشت صد و پنجاه و چهار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ بالاترین قیمت سکه 140,210,000 صد و چهل میلیون و دویست و ده هزار ریال و پایین ترین …

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ ادامه »

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ برابر با 2020/10/01 ساعت 10:01:26 ثانیه با نرخ 140,190,134 صد و چهل میلیون و صد و نود هزار و صد و سی و چهار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ بالاترین قیمت سکه 140,210,000 صد و چهل میلیون و دویست و ده هزار ریال و پایین ترین قیمت …

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 287,520 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 287,520 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ برابر با 2020/10/01 ساعت 09:00:07 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ بالاترین قیمت دلار آمریکا 287,560 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 284,950 …

قیمت ارز قیمت دلار 287,520 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ ادامه »

قیمت طلا 13,035,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ برابر با 2020/09/30 ساعت 11:12:29 ثانیه با نرخ 13,035,000 سیزده میلیون و سی و پنج هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز سیزده میلیون و سی و پنج هزار بالاترین قیمت طلا 13,042,000 سیزده میلیون و چهل و دو  هزار ریال و پایین ترین قیمت 12,926,000 دوازده میلیون و نه صد …

قیمت طلا 13,035,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ادامه »

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ برابر با 2020/09/30 ساعت 10:01:05 ثانیه با نرخ 135,790,935 صد و سی و پنج میلیون و هفتصد و نود هزار و نه صد و سی و پنج ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ بالاترین قیمت سکه 135,810,000 صد و سی و پنج میلیون و هشت صد و ده …

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 285,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 285,020 دویست و هشتاد و پنج هزار وبیست ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ برابر با 2020/09/30 ساعت 09:01:14 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ بالاترین قیمت دلار آمریکا 289,560 دویست و هشتاد و نه هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 284,950 دویست و هشتاد …

قیمت ارز قیمت دلار 285,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ادامه »