نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۳۰ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:55 برابر با 2024/04/18 در بازار با نرخ 647,211 ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و یازده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 647,211 ریال امروز سی فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۳۰ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:22 برابر با 2024/04/17 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و نه فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۹ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ سه شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۸ بیست و هشت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:25 برابر با 2024/04/16 در بازار با نرخ 647,414 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و چهارده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 647,414 ریال امروز بیست و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۸ سه شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۷ بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:25 برابر با 2024/04/15 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و هفت فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۷ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۶ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۶ بیست و شش فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:24 برابر با 2024/04/14 در بازار با نرخ 647,240 ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 647,240 ریال امروز بیست و شش فروردین هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۶ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۵ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۵ بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:00 برابر با 2024/04/13 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و پنج فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۵ شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۴ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۱/۲۴ بیست و چهار فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:50 برابر با 2024/04/12 در بازار با نرخ 647,596 ششصد و چهل و هفت هزار و پانصد و نود و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 647,596 ریال امروز بیست و چهار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۴ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۳ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۳ بیست و سه فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:42 برابر با 2024/04/11 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و سه فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۳ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۲ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۲ بیست و دو فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:00 برابر با 2024/04/10 در بازار با نرخ 647,477 ششصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 647,477 ریال امروز بیست و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۲ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۱ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۱/۲۱ بیست و یک فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:12 برابر با 2024/04/09 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و یک فروردین هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۱ سه شنبه 11:31 ادامه »