نرخ آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳ یکشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۳ سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:51 برابر با 2021/07/25 در بازار با نرخ 248,520 دویست و چهل و هشت هزار و پانصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 248,520 ریال امروز سه مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:51 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۳ یکشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲ شنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:58 برابر با 2021/07/24 در بازار با نرخ 246,290 دویست و چهل و شش هزار و دویست و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 246,290 ریال امروز دو مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:58 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۲ شنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱ جمعه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:53 برابر با 2021/07/23 در بازار با نرخ 246,280 دویست و چهل و شش هزار و دویست و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 246,280 ریال امروز یک مرداد هزار و چهارصد ساعت 12:31:53 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۵/۱ جمعه 12:31 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۳۱ پنجشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:07 برابر با 2021/07/22 در بازار با نرخ 246,230 دویست و چهل و شش هزار و دویست و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 246,230 ریال امروز سی و یک تیر هزار و چهارصد …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۳۱ پنجشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۳۰ چهارشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:15 برابر با 2021/07/21 در بازار با نرخ 245,190 دویست و چهل و پنج هزار و صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 245,190 ریال امروز سی تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:15 قیمت یورو …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۳۰ چهارشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۹ سه شنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:20 برابر با 2021/07/20 در بازار با نرخ 244,790 دویست و چهل و چهار هزار و هفتصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 244,790 ریال امروز بیست و نه تیر هزار …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۹ سه شنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۸ دوشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۸ بیست و هشت تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:06 برابر با 2021/07/19 در بازار با نرخ 245,540 دویست و چهل و پنج هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 245,540 ریال امروز بیست و هشت تیر هزار و چهارصد …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۸ دوشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۷ یکشنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۷ بیست و هفت تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:09 برابر با 2021/07/18 در بازار با نرخ 246,920 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 246,920 ریال امروز بیست و هفت تیر هزار و …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۷ یکشنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۶ شنبه 11:45

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۴/۲۶ بیست و شش تیر هزار و چهارصد ساعت 11:45:50 برابر با 2021/07/17 در بازار با نرخ 248,170 دویست و چهل و هشت هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 248,170 ریال امروز بیست و شش تیر هزار و چهارصد …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۶ شنبه 11:45 ادامه »

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۵ جمعه 11:46

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۴/۲۵ بیست و پنج تیر هزار و چهارصد ساعت 11:46:09 برابر با 2021/07/16 در بازار با نرخ 246,990 دویست و چهل و شش هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 246,990 ریال امروز بیست و پنج تیر هزار و …

قیمت دلار آزاد امروز ۱۴۰۰/۴/۲۵ جمعه 11:46 ادامه »

پیش بینی قیمت سکه و طلا تا پایان سال 1400
مشاهده
close-image

دانلود آموزش تست طلا

با این آموزش ویدیویی میتوانید طلای تقلبی را از اصل به سادگی تشخیص دهید
close-link
Click Me