قیمت روز

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ بیست و هفت دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:48 برابر با 2022/01/17 در بازار با نرخ 272,740 دویست و هفتاد و دو  هزار و هفتصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 272,740 ریال امروز بیست و هفت دی هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و چهارصد ساعت 11:32:56 برابر با 2022/01/16 در بازار با نرخ 274,450 دویست و هفتاد و چهار هزار و چهار صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 274,450 ریال امروز بیست و شش دی هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:49 برابر با 2022/01/15 در بازار با نرخ 265,660 دویست و شصت و پنج هزار و ششصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 265,660 ریال امروز بیست و پنج دی هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ بیست و چهار دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:46 برابر با 2022/01/14 در بازار با نرخ 266,620 دویست و شصت و شش هزار و ششصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 266,620 ریال امروز بیست و چهار دی هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ بیست و سه دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:02 برابر با 2022/01/13 در بازار با نرخ 266,530 دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 266,530 ریال امروز بیست و سه دی هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ چهارشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و چهارصد ساعت 11:33:28 برابر با 2022/01/12 در بازار با نرخ 267,170 دویست و شصت و هفت هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 267,170 ریال امروز بیست و دو دی هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ چهارشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:06 برابر با 2022/01/11 در بازار با نرخ 267,380 دویست و شصت و هفت هزار و سیصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 267,380 ریال امروز بیست و یک دی هزار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:46 برابر با 2022/01/10 در بازار با نرخ 268,390 دویست و شصت و هشت هزار و سیصد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 268,390 ریال امروز بیست دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:46 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:58 برابر با 2022/01/09 در بازار با نرخ 268,800 دویست و شصت و هشت هزار و هشت صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 268,800 ریال امروز نوزده دی هزار و چهارصد ساعت 11:31:58 قیمت یورو 319,740 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و چهارصد ساعت 11:32:16 برابر با 2022/01/08 در بازار با نرخ 269,780 دویست و شصت و نه هزار و هفتصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 269,780 ریال امروز هجده دی هزار و چهارصد ساعت 11:32:16 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شنبه 11:32 ادامه »