قیمت روز

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۶ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۶ شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:25 برابر با 2021/02/24 در بازار با نرخ 246,420 دویست و چهل و شش هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 246,420 ریال امروز شش اسفند هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۶ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۵ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:25 برابر با 2021/02/23 در بازار با نرخ 241,880 دویست و چهل و یک هزار و هشت صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 241,880 ریال امروز پنج اسفند …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۵ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۴ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۴ چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:17 برابر با 2021/02/22 در بازار با نرخ 242,530 دویست و چهل و دو  هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 242,530 ریال امروز چهار اسفند هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۴ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۳ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۳ سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:16 برابر با 2021/02/21 در بازار با نرخ 249,990 دویست و چهل و نه هزار و نه صد و نود ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 249,990 ریال امروز سه اسفند هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۳ یکشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲ شنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲ دو اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:06 برابر با 2021/02/20 در بازار با نرخ 252,050 دویست و پنجاه و دو  هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 252,050 ریال امروز دو اسفند هزار و سیصد و نود و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲ شنبه 09:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱ جمعه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۱ یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:23 برابر با 2021/02/19 در بازار با نرخ 251,710 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 251,710 ریال امروز یک اسفند هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱ جمعه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:29 برابر با 2021/02/18 در بازار با نرخ 251,750 دویست و پنجاه و یک هزار و هفتصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 251,750 ریال امروز سی بهمن هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ چهارشنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:01 برابر با 2021/02/17 در بازار با نرخ 250,401 دویست و پنجاه هزار و چهار صد و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 250,401 ریال امروز بیست و نه بهمن …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ چهارشنبه 09:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:55 برابر با 2021/02/16 در بازار با نرخ 249,740 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 249,740 ریال امروز بیست …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ بیست و هفت بهمن هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:59 برابر با 2021/02/15 در بازار با نرخ 249,770 دویست و چهل و نه هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 249,770 ریال امروز بیست و هفت …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ دوشنبه 09:31 ادامه »