قیمت روز

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۷ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۷ بیست و هفت آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:46 برابر با 2020/12/17 در بازار با نرخ 258,030 دویست و پنجاه و هشت هزار وسی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 258,030 ریال امروز بیست و هفت آذر هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۷ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۶ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ بیست و شش آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:10 برابر با 2020/12/16 در بازار با نرخ 258,540 دویست و پنجاه و هشت هزار و پانصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 258,540 ریال امروز بیست و شش …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۶ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۵ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:18 برابر با 2020/12/15 در بازار با نرخ 256,950 دویست و پنجاه و شش هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 256,950 ریال امروز …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۵ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۴ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:45 برابر با 2020/12/14 در بازار با نرخ 258,040 دویست و پنجاه و هشت هزار وچهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 258,040 ریال امروز بیست و چهار آذر هزار و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۴ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۳ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۳ بیست و سه آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:23 برابر با 2020/12/13 در بازار با نرخ 260,050 دویست و شصت هزار وپنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 260,050 ریال امروز بیست و سه آذر هزار و سیصد و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۳ یکشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۲ شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۲ بیست و دو آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:12 برابر با 2020/12/12 در بازار با نرخ 261,058 دویست و شصت و یک هزار وپنجاه و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 261,058 ریال امروز بیست و دو آذر …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۲ شنبه 09:31 ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۱ جمعه بیست و یکم

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۹/۲۱ بیست و یک آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:38 برابر با 2020/12/11 در بازار با نرخ 260,650 دویست و شصت هزار و ششصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 260,650 ریال امروز بیست و یک آذر هزار …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۱ جمعه بیست و یکم ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۰ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۰ بیست آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:32 برابر با 2020/12/10 در بازار با نرخ 259,770 دویست و پنجاه و نه هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ ارزها قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 260,650 (0%) 0 260,640 261,250 ۲۰ …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۲۰ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۹ چهارشنبه نوزدهم آذر

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۹ نوزده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:09 برابر با 2020/12/09 در بازار با نرخ 255,940 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و چهل ریال داد و ستد شد. عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 255,960 (0.01%) 20 255,940 256,050 ۱۱:۲۰:۳۷ …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۹ چهارشنبه نوزدهم آذر ادامه »

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۸ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۸ هجده آذر هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:41 برابر با 2020/12/08 در بازار با نرخ 255,950 دویست و پنجاه و پنج هزار و نه صد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 255,950 ریال امروز هجده آذر …

قیمت لحظه ای دلار امروز ۱۳۹۹/۹/۱۸ سه شنبه 09:31 ادامه »