قیمت روز

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ بیست و شش اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:37 برابر با 2021/03/16 در بازار با نرخ 239,283 دویست و سی و نه هزار و دویست و هشتاد و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 239,283 ریال …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دوشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ بیست و پنج اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:09 برابر با 2021/03/15 در بازار با نرخ 239,170 دویست و سی و نه هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 239,170 ریال امروز بیست و پنج …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ دوشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ بیست و چهار اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:53 برابر با 2021/03/14 در بازار با نرخ 241,770 دویست و چهل و یک هزار و هفتصد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 241,770 ریال امروز بیست و چهار …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ یکشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ بیست و سه اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:27 برابر با 2021/03/13 در بازار با نرخ 242,420 دویست و چهل و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 242,420 ریال امروز بیست و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ جمعه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ بیست و دو اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:19 برابر با 2021/03/12 در بازار با نرخ 243,413 دویست و چهل و سه هزار و چهار صد و سیزده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 243,413 ریال امروز بیست و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ جمعه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ پنجشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ بیست و یک اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:27 برابر با 2021/03/11 در بازار با نرخ 242,420 دویست و چهل و دو  هزار و چهار صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 242,420 ریال امروز بیست و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ پنجشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ چهارشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ بیست اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:34 برابر با 2021/03/10 در بازار با نرخ 242,070 دویست و چهل و دو  هزار وهفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 242,070 ریال امروز بیست اسفند هزار و سیصد و نود و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ چهارشنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ سه شنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ نوزده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:01 برابر با 2021/03/09 در بازار با نرخ 243,210 دویست و چهل و سه هزار و دویست و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 243,210 ریال امروز نوزده اسفند هزار …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ سه شنبه 09:31 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دوشنبه 09:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هجده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:32:56 برابر با 2021/03/08 در بازار با نرخ 239,900 دویست و سی و نه هزار و نه صد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 239,900 ریال امروز هجده اسفند هزار و سیصد و …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ دوشنبه 09:32 ادامه »

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ یکشنبه 09:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هفده اسفند هزار و سیصد و نود و نه ساعت 09:31:30 برابر با 2021/03/07 در بازار با نرخ 242,710 دویست و چهل و دو  هزار و هفتصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 242,710 ریال امروز هفده اسفند هزار و سیصد …

قیمت زنده دلار امروز ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ یکشنبه 09:31 ادامه »