قیمت آنلاین

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۸ جمعه 11:36

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:36:10 برابر با 2024/05/17 در بازار با نرخ 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۸ جمعه 11:36 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۷ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۷ بیست و هفت اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:25 برابر با 2024/05/16 در بازار با نرخ 595,122 پانصد و نود و پنج هزار و صد و بیست و دو  ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 595,122 ریال امروز بیست و هفت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۷ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۶ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۶ بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:31 برابر با 2024/05/15 در بازار با نرخ 595,000 پانصد و نود و پنج هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 595,000 ریال امروز بیست و شش اردیبهشت هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۶ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۵ سه شنبه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:54 برابر با 2024/05/14 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۵ سه شنبه 11:34 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۴ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:04 برابر با 2024/05/13 در بازار با نرخ 647,236 ششصد و چهل و هفت هزار و دویست و سی و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 647,236 ریال امروز بیست و چهار …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۴ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۴ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:04 برابر با 2024/05/13 در بازار با نرخ 647,829 ششصد و چهل و هفت هزار و هشت صد و بیست و نه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 647,829 ریال امروز بیست و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۴ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۳ یکشنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۳ بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:03 برابر با 2024/05/12 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۳ یکشنبه 11:33 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۲ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۲/۲۲ بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:13 برابر با 2024/05/11 در بازار با نرخ 647,788 ششصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و هشتاد و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 647,788 ریال امروز بیست و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۲ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۱ جمعه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۲/۲۱ بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:11 برابر با 2024/05/10 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۱ جمعه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۰ پنجشنبه 11:34

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۲/۲۰ بیست اردیبهشت هزار و چهارصد و سه ساعت 11:34:36 برابر با 2024/05/09 در بازار با نرخ 647,933 ششصد و چهل و هفت هزار و نه صد و سی و سه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 647,933 ریال امروز بیست اردیبهشت هزار و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۲/۲۰ پنجشنبه 11:34 ادامه »