قیمت آنلاین

قیمت ارز قیمت دلار 287,520 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 287,520 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد و بیست ریال روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ برابر با 2020/10/01 ساعت 09:00:07 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ بالاترین قیمت دلار آمریکا 287,560 دویست و هشتاد و هفت هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 284,950 …

قیمت ارز قیمت دلار 287,520 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ ادامه »

قیمت طلا 13,035,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹

قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ برابر با 2020/09/30 ساعت 11:12:29 ثانیه با نرخ 13,035,000 سیزده میلیون و سی و پنج هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز سیزده میلیون و سی و پنج هزار بالاترین قیمت طلا 13,042,000 سیزده میلیون و چهل و دو  هزار ریال و پایین ترین قیمت 12,926,000 دوازده میلیون و نه صد …

قیمت طلا 13,035,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ادامه »

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ برابر با 2020/09/30 ساعت 10:01:05 ثانیه با نرخ 135,790,935 صد و سی و پنج میلیون و هفتصد و نود هزار و نه صد و سی و پنج ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ بالاترین قیمت سکه 135,810,000 صد و سی و پنج میلیون و هشت صد و ده …

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 285,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 285,020 دویست و هشتاد و پنج هزار وبیست ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ برابر با 2020/09/30 ساعت 09:01:14 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ بالاترین قیمت دلار آمریکا 289,560 دویست و هشتاد و نه هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 284,950 دویست و هشتاد …

قیمت ارز قیمت دلار 285,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۹ ادامه »

قیمت طلا 12,862,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸

قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ برابر با 2020/09/29 ساعت 11:10:06 ثانیه با نرخ 12,862,000 دوازده میلیون و هشت صد و شصت و دو  هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و هشت صد و شصت و دو  هزار بالاترین قیمت طلا 12,862,000 دوازده میلیون و هشت صد و شصت و دو  هزار ریال …

قیمت طلا 12,862,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ ادامه »

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ برابر با 2020/09/29 ساعت 10:01:20 ثانیه با نرخ 133,910,139 صد و سی و سه میلیون و نه صد و ده هزار و صد و سی و نه ریال معامله شد. قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ بالاترین قیمت سکه 133,910,000 صد و سی و سه میلیون و نه صد …

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 289,470 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 289,470 دویست و هشتاد و نه هزار و چهار صد و هفتاد ریال روز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ برابر با 2020/09/29 ساعت 09:00:11 ثانیه معامله شد. نوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان دلار 289,470 (0%) 0 286,950 289,560 ۷ مهر دلار سنا / خرید 283,426 (0%) 0 283,426 283,426 …

قیمت ارز قیمت دلار 289,470 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۸ ادامه »

قیمت طلا 12,645,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷

قیمت طلا امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ برابر با 2020/09/28 ساعت 11:10:10 ثانیه با نرخ 12,645,000 دوازده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار بالاترین قیمت طلا 12,649,000 دوازده میلیون و ششصد و چهل و نه هزار ریال و پایین ترین قیمت …

قیمت طلا 12,645,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ ادامه »

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ برابر با 2020/09/28 ساعت 10:00:12 ثانیه با نرخ 133,090,837 صد و سی و سه میلیون و نود هزار و هشت صد و سی و هفت ریال معامله شد. قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ بالاترین قیمت سکه 133,460,000 صد و سی و سه میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال …

قیمت سکه امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 287,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 287,000 دویست و هشتاد و هفت هزار ریال روز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ برابر با 2020/09/28 ساعت 09:04:06 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ بالاترین قیمت دلار آمریکا 287,060 دویست و هشتاد و هفت هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 284,950 دویست و هشتاد و چهار هزار و …

قیمت ارز قیمت دلار 287,000 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۷ ادامه »