ارز

قیمت ارز قیمت دلار 313,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 313,020 سیصد و سیزده هزار وبیست ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ برابر با 2020/10/14 ساعت 09:00:39 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ بالاترین قیمت دلار آمریکا 315,060 سیصد و پانزده هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 303,950 سیصد و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال …

قیمت ارز قیمت دلار 313,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 303,960 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 303,960 سیصد و سه هزار و نه صد و شصت ریال روز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ برابر با 2020/10/13 ساعت 09:05:23 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ بالاترین قیمت دلار آمریکا 311,560 سیصد و یازده هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 301,950 سیصد …

قیمت ارز قیمت دلار 303,960 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 311,450 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 311,450 سیصد و یازده هزار و چهار صد و پنجاه ریال روز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ برابر با 2020/10/12 ساعت 09:00:56 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 311,560 سیصد و یازده هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 299,450 دویست و نود …

قیمت ارز قیمت دلار 311,450 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 299,560 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 299,560 دویست و نود و نه هزار و پانصد و شصت ریال روز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ برابر با 2020/10/11 ساعت 09:00:25 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ بالاترین قیمت دلار آمریکا 299,560 دویست و نود و نه هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 291,950 …

قیمت ارز قیمت دلار 299,560 امروز یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۰ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 292,020 امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال روز شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ برابر با 2020/10/10 ساعت 09:00:45 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ بالاترین قیمت دلار آمریکا 292,060 دویست و نود و دو  هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 291,950 دویست و نود و یک هزار …

قیمت ارز قیمت دلار 292,020 امروز شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۹ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 292,727 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۸

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 292,727 دویست و نود و دو  هزار و هفتصد و بیست و هفت ریال روز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۸ برابر با 2020/10/09 ساعت 09:00:33 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۸ بالاترین قیمت دلار آمریکا 292,060 دویست و نود و دو  هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 291,950 دویست …

قیمت ارز قیمت دلار 292,727 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۱۸ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 292,020 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 292,020 دویست و نود و دو  هزار وبیست ریال روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ برابر با 2020/10/08 ساعت 09:00:41 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ بالاترین قیمت دلار آمریکا 292,060 دویست و نود و دو  هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 291,950 دویست و نود و یک هزار …

قیمت ارز قیمت دلار 292,020 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 292,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 292,000 دویست و نود و دو  هزار ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ برابر با 2020/10/07 ساعت 09:07:56 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ بالاترین قیمت دلار آمریکا 292,060 دویست و نود و دو  هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 281,950 دویست و هشتاد و یک هزار و …

قیمت ارز قیمت دلار 292,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 281,990 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 281,990 دویست و هشتاد و یک هزار و نه صد و نود ریال روز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ برابر با 2020/10/06 ساعت 09:08:13 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ بالاترین قیمت دلار آمریکا 282,060 دویست و هشتاد و دو  هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 269,450 …

قیمت ارز قیمت دلار 281,990 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 269,950 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۴

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 269,950 دویست و شصت و نه هزار و نه صد و پنجاه ریال روز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۴ برابر با 2020/10/05 ساعت 09:05:16 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۴ بالاترین قیمت دلار آمریکا 284,560 دویست و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شصت ریال و پایین ترین قیمت …

قیمت ارز قیمت دلار 269,950 امروز دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۴ ادامه »