قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:28 برابر با 2023/01/10 در بازار با نرخ 403,110 چهار صد و سه هزار و صد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 403,110 ریال امروز بیست دی هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:31 برابر با 2023/01/09 در بازار با نرخ 401,560 چهار صد و یک هزار و پانصد و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 401,560 ریال امروز نوزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:22 برابر با 2023/01/08 در بازار با نرخ 405,310 چهار صد و پنج هزار و سیصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 405,310 ریال امروز هجده دی هزار و چهارصد و یک ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:24 برابر با 2023/01/07 در بازار با نرخ 398,750 سیصد و نود و هشت هزار و هفتصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 398,750 ریال امروز هفده دی هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:34 برابر با 2023/01/06 در بازار با نرخ 394,830 سیصد و نود و چهار هزار و هشت صد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 394,830 ریال امروز شانزده دی هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:45 برابر با 2023/01/05 در بازار با نرخ 388,650 سیصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 388,650 ریال امروز پانزده دی هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:35 برابر با 2023/01/04 در بازار با نرخ 392,220 سیصد و نود و دو  هزار و دویست و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 392,220 ریال امروز چهارده دی هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سیزده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:22 برابر با 2023/01/03 در بازار با نرخ 387,530 سیصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد و سی ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 387,530 ریال امروز سیزده دی هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ دوشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ دوازده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 11:31:01 برابر با 2023/01/02 در بازار با نرخ 391,320 سیصد و نود و یک هزار و سیصد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 391,320 ریال امروز دوازده دی هزار و چهارصد و یک …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ دوشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ یکشنبه 18:21

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و چهارصد و یک ساعت 18:21:17 برابر با 2023/01/01 در بازار با نرخ 393,970 سیصد و نود و سه هزار و نه صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 393,970 ریال امروز یازده دی هزار و چهارصد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ یکشنبه 18:21 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید