قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۱ یکشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ بیست و یک آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:40 برابر با 2023/11/12 در بازار با نرخ 514,610 پانصد و چهارده هزار و ششصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 514,610 ریال امروز بیست و یک آبان هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۱ یکشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۰ شنبه 22:51

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۰ بیست آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 22:51:53 برابر با 2023/11/11 در بازار با نرخ 513,240 پانصد و سیزده هزار و دویست و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 513,240 ریال امروز بیست آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 22:51:53 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۲۰ شنبه 22:51 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۹ جمعه 18:01

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۸/۱۹ نوزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 18:01:06 برابر با 2023/11/10 در بازار با نرخ 513,260 پانصد و سیزده هزار و دویست و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 513,260 ریال امروز نوزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 18:01:06 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۹ جمعه 18:01 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۸ پنجشنبه 13:54

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۸ هجده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 13:54:23 برابر با 2023/11/09 در بازار با نرخ 513,480 پانصد و سیزده هزار و چهار صد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 513,480 ریال امروز هجده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۸ پنجشنبه 13:54 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۷ چهارشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۷ هفده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:13 برابر با 2023/11/08 در بازار با نرخ 511,500 پانصد و یازده هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 511,500 ریال امروز هفده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:13 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۷ چهارشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۶ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۶ شانزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:31:20 برابر با 2023/11/07 در بازار با نرخ 512,250 پانصد و دوازده هزار و دویست و پنجاه ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 512,250 ریال امروز شانزده آبان هزار و چهارصد و دو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۶ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۵ دوشنبه 14:35

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۵ پانزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 14:35:14 برابر با 2023/11/06 در بازار با نرخ 512,440 پانصد و دوازده هزار و چهار صد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 512,440 ریال امروز پانزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۵ دوشنبه 14:35 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۴ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۱۴ چهارده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:54 برابر با 2023/11/05 در بازار با نرخ 514,710 پانصد و چهارده هزار و هفتصد و ده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 514,710 ریال امروز چهارده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 11:32:54 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۴ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۳ شنبه 12:28

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۳ سیزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 12:28:41 برابر با 2023/11/04 در بازار با نرخ 515,000 پانصد و پانزده هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 515,000 ریال امروز سیزده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 12:28:41 قیمت یورو 551,700 پانصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۳ شنبه 12:28 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۲ جمعه 14:11

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۲/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 14:11:49 برابر با 2023/11/03 در بازار با نرخ 521,500 پانصد و بیست و یک هزار و پانصد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 521,500 ریال امروز دوازده آبان هزار و چهارصد و دو ساعت 14:11:49 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۲/۸/۱۲ جمعه 14:11 ادامه »