قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۰ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۲۰ بیست فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:20 برابر با 2024/04/08 در بازار با نرخ 647,151 ششصد و چهل و هفت هزار و صد و پنجاه و یک ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 647,151 ریال امروز بیست فروردین هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۲۰ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۹ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۹ نوزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:01 برابر با 2024/04/07 در بازار با نرخ 647,000 ششصد و چهل و هفت هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 647,000 ریال امروز نوزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:01 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۹ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۸ شنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۸ هجده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:54 برابر با 2024/04/06 در بازار با نرخ 644,170 ششصد و چهل و چهار هزار و صد و هفتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 644,170 ریال امروز هجده فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۸ شنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۷ جمعه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۳/۱/۱۷ هفده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:19 برابر با 2024/04/05 در بازار با نرخ 641,000 ششصد و چهل و یک هزار ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 641,000 ریال امروز هفده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:19 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۷ جمعه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۶ پنجشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۶ شانزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:28 برابر با 2024/04/04 در بازار با نرخ 638,740 ششصد و سی و هشت هزار و هفتصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 638,740 ریال امروز شانزده فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۶ پنجشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۵ چهارشنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۵ پانزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:47 برابر با 2024/04/03 در بازار با نرخ 629,120 ششصد و بیست و نه هزار و صد و بیست ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 629,120 ریال امروز پانزده فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۵ چهارشنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۴ سه شنبه 11:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۴ چهارده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:31:35 برابر با 2024/04/02 در بازار با نرخ 628,740 ششصد و بیست و هشت هزار و هفتصد و چهل ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 628,740 ریال امروز چهارده فروردین هزار و چهارصد …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۴ سه شنبه 11:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۳ دوشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۳ سیزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:53 برابر با 2024/04/01 در بازار با نرخ 616,580 ششصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 616,580 ریال امروز سیزده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:53 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۳ دوشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۲ یکشنبه 11:32

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۳/۱/۱۲ دوازده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:32:53 برابر با 2024/03/31 در بازار با نرخ 617,388 ششصد و هفده هزار و سیصد و هشتاد و هشت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 617,388 ریال امروز دوازده فروردین هزار و چهارصد و سه …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۲ یکشنبه 11:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۱ شنبه 11:33

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۳/۱/۱۱ یازده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:17 برابر با 2024/03/30 در بازار با نرخ 616,580 ششصد و شانزده هزار و پانصد و هشتاد ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 616,580 ریال امروز یازده فروردین هزار و چهارصد و سه ساعت 11:33:17 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۳/۱/۱۱ شنبه 11:33 ادامه »