قیمت

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۷ جمعه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۵/۷ هفت مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:28 برابر با 2022/07/29 در بازار با نرخ 260 دویست و شصت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 260 ریال امروز هفت مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:28 قیمت یورو 260 دویست و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۷ جمعه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۶ پنجشنبه 12:32

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۵/۶ شش مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:32:09 برابر با 2022/07/28 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز شش مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:32:09 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۶ پنجشنبه 12:32 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۵ چهارشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۵/۵ پنج مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:35 برابر با 2022/07/27 در بازار با نرخ 119 صد و نونزده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 119 ریال امروز پنج مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:35 قیمت یورو 119 صد و …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۵ چهارشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۴ سه شنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۴ چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:30 برابر با 2022/07/26 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار سه شنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز چهار مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:30 قیمت یورو 0 صفر ریال …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۴ سه شنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۳ دوشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز دوشنبه ۱۴۰۱/۵/۳ سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:29 برابر با 2022/07/25 در بازار با نرخ 446 چهار صد و چهل و شش ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار دوشنبه قیمت زنده دلار 446 ریال امروز سه مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:29 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۳ دوشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۲ یکشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۴۰۱/۵/۲ دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:20 برابر با 2022/07/24 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار یکشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز دو مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:20 قیمت یورو 0 صفر ریال قیمت پوند …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۲ یکشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱ شنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز شنبه ۱۴۰۱/۵/۱ یک مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:23 برابر با 2022/07/23 در بازار با نرخ 819 هشت صد و نونزده ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار شنبه قیمت زنده دلار 819 ریال امروز یک مرداد هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:23 قیمت یورو 819 هشت …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۵/۱ شنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۳۱ جمعه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز جمعه ۱۴۰۱/۴/۳۱ سی و یک تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:20 برابر با 2022/07/22 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار جمعه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز سی و یک تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:20 قیمت یورو 0 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۳۱ جمعه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۳۰ پنجشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۱۴۰۱/۴/۳۰ سی تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:20 برابر با 2022/07/21 در بازار با نرخ 897 هشت صد و نود و هفت ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار پنجشنبه قیمت زنده دلار 897 ریال امروز سی تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:20 قیمت یورو …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۳۰ پنجشنبه 12:31 ادامه »

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۲۹ چهارشنبه 12:31

نرخ قیمت دلار امروز چهارشنبه ۱۴۰۱/۴/۲۹ بیست و نه تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:19 برابر با 2022/07/20 در بازار با نرخ 0 صفر ریال داد و ستد شد. نرخ قیمت دلار چهارشنبه قیمت زنده دلار 0 ریال امروز بیست و نه تیر هزار و چهارصد و یک ساعت 12:31:19 قیمت یورو 0 …

قیمت دلار امروز ۱۴۰۱/۴/۲۹ چهارشنبه 12:31 ادامه »

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید