قیمت

قیمت طلا 14,944,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵

به گزارش nerkhe317,040 به نقل از سایت قیمت دلار؛ طلا امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ برابر با 2020/10/16 ساعت 11:11:16 ثانیه با نرخ 14,944,000 چهارده میلیون و نه صد و چهل و چهار هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز چهارده میلیون و نه صد و چهل و چهار هزار بالاترین قیمت طلا 14,958,000 چهارده میلیون و نه …

قیمت طلا 14,944,000 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ ادامه »

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵

به گزارش nerkhe317,076 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ برابر با 2020/10/16 ساعت 10:01:39 ثانیه با نرخ 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال معامله شد. قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ بالاترین قیمت سکه 160,860,000 صد و شصت میلیون و هشت صد و شصت هزار ریال …

قیمت سکه امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 317,040 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵

به گزارش nerkhe317,040 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 317,040 سیصد و هفده هزار وچهل ریال روز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ برابر با 2020/10/16 ساعت 09:00:34 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ بالاترین قیمت دلار آمریکا 317,060 سیصد و هفده هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 316,950 سیصد و شانزده هزار و نه صد …

قیمت ارز قیمت دلار 317,040 امروز جمعه ۱۳۹۹/۷/۲۵ ادامه »

قیمت طلا 14,690,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴

به گزارش قیمت دلار؛ طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ برابر با 2020/10/15 ساعت 11:10:42 ثانیه با نرخ 14,690,000 چهارده میلیون و ششصد و نود هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز چهارده میلیون و ششصد و نود هزار بالاترین قیمت طلا 14,695,000 چهارده میلیون و ششصد و نود و پنج هزار ریال و پایین ترین قیمت 14,644,000 …

قیمت طلا 14,690,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ ادامه »

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴

به گزارش سایت قیمت دلار؛ سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ برابر با 2020/10/15 ساعت 10:01:23 ثانیه با نرخ 160,710,708 صد و شصت میلیون و هفتصد و ده هزار و هفتصد و هشت ریال معامله شد. قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ بالاترین قیمت سکه 161,960,000 صد و شصت و یک میلیون و نه صد و شصت هزار …

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 315,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 315,000 سیصد و پانزده هزار ریال روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ برابر با 2020/10/15 ساعت 09:01:47 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ بالاترین قیمت دلار آمریکا 315,860 سیصد و پانزده هزار و هشت صد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 312,950 سیصد و دوازده هزار و نه صد …

قیمت ارز قیمت دلار 315,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۴ ادامه »

قیمت طلا 14,773,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳

به گزارش قیمت دلار؛ طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ برابر با 2020/10/14 ساعت 11:11:16 ثانیه با نرخ 14,773,000 چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز چهارده میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار بالاترین قیمت طلا 14,870,000 چهارده میلیون و هشت صد و هفتاد هزار ریال و پایین …

قیمت طلا 14,773,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ ادامه »

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳

به گزارش سایت قیمت دلار؛ سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ برابر با 2020/10/14 ساعت 10:00:54 ثانیه با نرخ 161,210,122 صد و شصت و یک میلیون و دویست و ده هزار و صد و بیست و دو  ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ بالاترین قیمت سکه 163,110,000 صد و شصت و سه میلیون و صد …

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 313,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳

قیمت دلار آمریکا امروز با نرخ 313,020 سیصد و سیزده هزار وبیست ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ برابر با 2020/10/14 ساعت 09:00:39 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ بالاترین قیمت دلار آمریکا 315,060 سیصد و پانزده هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 303,950 سیصد و سه هزار و نه صد و پنجاه ریال …

قیمت ارز قیمت دلار 313,020 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ ادامه »

قیمت طلا 14,743,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲

به گزارش قیمت دلار؛ طلا امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ برابر با 2020/10/13 ساعت 11:10:26 ثانیه با نرخ 14,743,000 چهارده میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز چهارده میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار بالاترین قیمت طلا 14,743,000 چهارده میلیون و هفتصد و چهل و سه هزار ریال …

قیمت طلا 14,743,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ ادامه »