قیمت

قیمت ارز قیمت دلار 293,750 امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۲

به گزارش nerkhe293,750 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 293,750 دویست و نود و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال روز جمعه ۱۳۹۹/۸/۲ برابر با 2020/10/23 ساعت 09:02:50 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۲ بالاترین قیمت دلار آمریکا 294,860 دویست و نود و چهار هزار و هشت صد و شصت ریال و …

قیمت ارز قیمت دلار 293,750 امروز جمعه ۱۳۹۹/۸/۲ ادامه »

قیمت طلا 13,584,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱

به گزارش nerkhe292,840 به نقل از سایت قیمت دلار؛ طلا امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ برابر با 2020/10/22 ساعت 11:11:42 ثانیه با نرخ 13,584,000 سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز سیزده میلیون و پانصد و هشتاد و چهار هزار بالاترین قیمت طلا 13,626,000 سیزده میلیون و ششصد و بیست …

قیمت طلا 13,584,000 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ ادامه »

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱

به گزارش nerkhe288,503 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ برابر با 2020/10/22 ساعت 10:01:13 ثانیه با نرخ 142,990,483 صد و چهل و دو  میلیون و نه صد و نود هزار و چهار صد و هشتاد و سه ریال معامله شد. قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ بالاترین قیمت سکه 146,510,000 صد و …

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 288,020 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱

به گزارش nerkhe288,020 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 288,020 دویست و هشتاد و هشت هزار وبیست ریال روز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ برابر با 2020/10/22 ساعت 09:01:04 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ بالاترین قیمت دلار آمریکا 290,860 دویست و نود هزار و هشت صد و شصت ریال و پایین ترین قیمت 274,450 دویست …

قیمت ارز قیمت دلار 288,020 امروز پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱ ادامه »

دلار مریوان چیست؟ دلار فروشان مریوان قیمت دلار کردستان را اعلام کردند

دلار مریوان به دلیل همسایگی که با کشور عراق دارد در قضیه انتقال ارز از کشور عراق به ایران به عنوان یکی از پل های ارتباطی عمل میکند به این صورت که در داخل شهر بازارچه‌های محلی به صورت دست‌فروشی دایر شده که در آنجا ارز (دینار و دلار) عرضه می‌شود. عنوان قیمت زنده تغییر …

دلار مریوان چیست؟ دلار فروشان مریوان قیمت دلار کردستان را اعلام کردند ادامه »

قیمت طلا 12,527,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰

به گزارش nerkhe275,020 به نقل از سایت قیمت دلار؛ طلا امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ برابر با 2020/10/21 ساعت 11:10:33 ثانیه با نرخ 12,527,000 دوازده میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز دوازده میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار بالاترین قیمت طلا 12,933,000 دوازده میلیون و نه صد و …

قیمت طلا 12,527,000 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ ادامه »

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰

به گزارش nerkhe275,790 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ برابر با 2020/10/21 ساعت 10:00:08 ثانیه با نرخ 136,470,330 صد و سی و شش میلیون و چهار صد و هفتاد هزار و سیصد و سی ریال معامله شد. قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ بالاترین قیمت سکه 146,610,000 صد و چهل و شش …

قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ ادامه »

قیمت ارز قیمت دلار 275,460 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰

به گزارش nerkhe275,460 امروز قیمت دلار آمریکا با نرخ 275,460 دویست و هفتاد و پنج هزار و چهار صد و شصت ریال روز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ برابر با 2020/10/21 ساعت 09:00:38 ثانیه معامله شد. قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ بالاترین قیمت دلار آمریکا 309,060 سیصد و نه هزار وشصت ریال و پایین ترین قیمت 275,450 دویست …

قیمت ارز قیمت دلار 275,460 امروز چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ ادامه »

قیمت طلا 13,019,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹

به گزارش nerkhe296,750 به نقل از سایت قیمت دلار؛ طلا امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ برابر با 2020/10/20 ساعت 11:12:08 ثانیه با نرخ 13,019,000 سیزده میلیون و نونزده هزار ریال معامله شد. قیمت طلا امروز سیزده میلیون و نونزده هزار بالاترین قیمت طلا 14,062,000 چهارده میلیون و شصت و دو  هزار ریال و پایین ترین قیمت 13,019,000 …

قیمت طلا 13,019,000 امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ ادامه »

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹

به گزارش nerkhe309,910 به نقل از سایت قیمت دلار؛ سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ برابر با 2020/10/20 ساعت 10:00:01 ثانیه با نرخ 155,390,880 صد و پنجاه و پنج میلیون و سیصد و نود هزار و هشت صد و هشتاد ریال معامله شد. قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ بالاترین قیمت سکه 161,810,000 صد و شصت …

قیمت سکه امروز سه شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۹ ادامه »