قیمت آنلاین انواع سکه هخامنشی و پاسارگاد 750 عیار قدیمی و عتیقه به تومان

قیمت سکه هخامنشی، پاسارگاد و کوروشی باعیار 750 امروز در بازار تهران همانند قیمت سکه پارسیان به شرح زیر میباشد.

جدول قیمت سکه هخامنشی 750 عیار امروز

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰3045900030459003045900۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۱۵۰4568850045688504568850۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۲۰۰6091800060918006091800۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۲۵۰7614750076147507614750۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۳۰۰9137700091377009137700۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1066065001066065010660650۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1218360001218360012183600۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۴۵۰1370655001370655013706550۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۵۰۰1522950001522950015229500۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۶۰۰1827540001827540018275400۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۷۰۰2132130002132130021321300۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸
سکه پارسیان ۰/۸۰۰2436720002436720024367200۱۴۰۲/۷/۶ ۱۸:۰۸:۱۸

قیمت سکه پاسارگاد امروز با عیار 750

قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه هخامنشی ۰/۱۰۰1168400(1.08%) 131,00111677001242500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۱۵۰1752600(1.08%) 131,00217515501863750۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۲۰۰2336800(1.08%) 131,00323354002485000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۲۵۰2921000(1.08%) 131,00429192503106250۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۳۰۰3505200(1.08%) 131,00535031003727500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۳۵۰4089400(1.08%) 131,00640869504348750۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۴۰۰4673600(1.08%) 131,00746708004970000۱۳:۵۸:۰۳
قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه هخامنشی ۰/۴۵۰5257800(1.08%) 131,00752546505591250۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۵۰۰5842000(1.08%) 131,00858385006212500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۶۰۰7010400(1.08%) 131,00970062007455000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۷۰۰8178800(1.08%) 131,01081739008697500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۸۰۰9347200(1.08%) 131,01193416009940000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۹۰۰10515600(1.08%) 131,0121050930011182500۱۳:۵۸:۰۳
سکه یک گرمی پارسیان11,684,000(1.08%) 131,01311,677,00012,425,000۱۳:۵۸:۰۳

قیمت سکه کوروشی با عیار 750 هیجده عیار

قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه هخامنشی ۱/۱۰۰12852400(1.08%) 131,0141284470013667500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۲۰۰14020800(1.08%) 131,0151401240014910000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۳۰۰15189200(1.08%) 131,0161518010016152500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۴۰۰16357600(1.08%) 131,0171634780017395000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۵۰۰17526000(1.08%) 131,0181751550018637500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۶۰۰18694400(1.08%) 131,0191868320019880000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۷۰۰19862800(1.08%) 131,0201985090021122500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۸۰۰21031200(1.08%) 131,0212101860022365000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۹۰۰22199600(1.08%) 131,0222218630023607500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۲/۰۰۰23368000(1.08%) 131,0232335400024850000۱۳:۵۸:۰۳

در سده ۶ پیش از میلاد در ساردیس لیدیه ضرابخانه‌ای وجود داشته‌است که از فتح ساردیس بدست کورش در ۵۴۷، از آن برای ضرب سکه‌های هخامنشی استفاده شد. این سکه‌ها تصویر روبرویی از یک شیر و یک گاو نر را در روی سکه، که نمادی بوده که همراه نام پارسه وجود داشته، و دو چهارگوش حک شده بر پشت سکه داشتند.

هم اکنون در بازار به پلاکهای طلایی که نقش برجسته یک سرباز دوران هخامنشی را به تصویر میکشد سکه پاسارگاد یا کوروشی نیز میگویند.

نگاره سرباز روی سکه هخامنشی
نگاره بازسازی شده سرباز سکه هخامنشی

تاریخچه تولید سکه های هخامنشی، کوروشی و پاسارگاد

در دوره داریوش نخست سومین پادشاه هخامنشی (۵۲۱ تا ۴۸۵ پیش از میلاد) به فرمان وی نخستین سکه‌های زرین «دریک» و سیمین سیگلوی که شهرت جهانی یافتند، ضرب گردید. سکه‌هایی که مردم می‌توانستند آن‌ها را به آسانی در تمام سرزمین پهناور ایران یعنی از مصر تا هندوستان که بخش سترگی از جهان آنروز را پایه‌ریزی می‌داد به کار برند و از این بابت دشواری‌هایی که میان قوم‌ها و ایالت‌های گوناگون ایران در امر داد و ستد وجود داشت، بر طرف گردید.

وسعت استفاده از سکه هخامنشی
نقشه پوشش سکه هخامنشی تمام سرزمین پهناور ایران یعنی از مصر تا هندوستان

سکه دریک زرین تنها به فرمان شخص پادشاه ضرب می‌شد لیکن سکه‌های سیمین چنین وضعی نداشت. داریوش اجازه داده بود، تا ساتراپهای او سکه‌های سیمین مورد نیاز را در ضرابخانه‌های واقع درقلمرو فرمانروایی خود ضرب نمایند.

سکه‌های دریک در کلیه کشورهای مجاور به ویژه یونان بسیار رواج داشت، به گونه‌ای که بانکداران بیگانه با رغبت بسیار پول هخامنشی را می‌پذیرفتند و قسمت مهمی از داد و ستدها بانکی خود را با آن انجام می‌دادند.

سکه‌های زر را دریک (داریک) و سکه‌های سیم را سیگلوی می‌گفتند. وزن دریک ۸/۴۲ گرم و و وزن سیگلوی ۱۰/۷۵ گرم بود. عیار سکه‌های دریک بسیار بالا بود و با آزمایش روی نمونه‌های به دست آمده معلوم شده‌است که فلزش تنها ۳٪ آلیاژ می‌داشته‌است.

این خلوص بالا باعث رواج این سکه شد و همواره سکه‌های طلای هخامنشی سخت معتبر بودند. در اواخر دوران هخامنشی دودریکی هم ضرب شد. کیفیت سکه‌های زر در تمام دوران هخامنشی ثابت ماند.

سکه‌های هخامنشی شامل سکه‌های دارای نشان شیر و گاو نر در دوره کوروش و کمبوجیه

نگاره شیر روی سکه هخامنشی
نگاره شیر در سکه هخامنشی

شیر همواره به صورت برجسته، تندیسها، سردیسها، کاسهها، جام‌های زرین و سیمین، در دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی دیده شده‌است. شیر پیوند نزدیکی با شاهنشاهی در ایران داشته‌است؛ ردیف‌هایی از شیران زینت بخش تخت و ردای شاهان هخامنشی بوده‌است.

تاج آنتیوخوس یکم، شاه پارسی‌تبار کوماژن (حک: ۳۴–۶۹ پیش از میلاد) با تصویر شیر تزیین شده بود. در نقش برجسته مراسم اعطای مقام در نقش رستم، اردشیر یکم زرهی با تصویر شیر به تن داشته‌است.

شیر، نقش تزیینی مشابهی برای عضدالدوله دیلمی داشته‌است. در برخی از گویشهای شرق ایران، واژه شاه، شیر خوانده می‌شود.

در دوره داریوش سوم، دو دریکی که به وزن ۸۰/۱۶ گرم و نیم دریکی که نصف دریک بود و از دید نقش نیز ناچیز تفاوتی با دریک و سیگلوی داشت، ایجاد گردید. بر پشت سکه‌های دریک و سیگلوی، بیشتر فرورفتگی نا به سامان چهارگوش یا چهارگوش مستطیل وجو دارد که دربعضی از این فرورفتگی‌ها اگر دقت شود نقش دیده می‌شود.

دریک‌ها و سیگلوی‌ها دارای نقش «کماندار پارسی» اند. این نقش در طول دو قرن سلطنت هخامنشیان تغییراتی داشت. از آنجا که سکه‌های هخامنشی تاریخ ضرب ندارند از روی قراین دیگر نقش‌های مربوط به دوران هر پادشاه را تعیین کرده‌اند.

سکه‌های هخامنشی جز موارد استثنایی تنها در یک سو دارای نقش هستند و پشت آن‌ها معمولاً فرورفتگی مربع شکل و ناهمواری‌های نامنظمی وجود دارد. اینها اثر قسمت برجستهٔ سندانی‌است که هنگام چکش‌زدن بر سکه گذاشته می‌شد؛ و بر سکه‌های دریک داریوش سوم، تصویر کماندار، مانند کمانداران پیش از او نیزه به دست ندارد، بلکه به جای نیزه دشنه به دست گرفته‌است.

3.3/5 - (30 امتیاز)

25 دیدگاه دربارهٔ «قیمت آنلاین انواع سکه هخامنشی و پاسارگاد 750 عیار قدیمی و عتیقه به تومان»

  1. تنها در تصاویر روی این پلاکها با هم متفاوت هستند وگرنه از لحاظ وزنی و عیار با هم میتوانند برابر باشند

 1. استان بوشهر شهرستان جم شهرک توحید پلاک بیست یک سکه هخامنشی میخواستم

  1. چنانچه منظورتون سکه های که توسط کارگاه های تولید در بازار طلا تولید میشود خیر هیچ مانعی برای خرید و فروش این پلاکها وجود ندارد ولی چنانچه عتیقه و اشیاء تاریخی مدنظر شما باشد. ممنوع است

 2. یعنی اگر سکه طلای دوره هخامنشی داشته باشی واسه فروشش به مشکل بر میخوری؟

  1. در این خصوص قانون فروش آثار باستانی و عتیقه جات را مطالعه بفرمایید. از ماده ۱۰ قانون حفظ آثار ملی این‌طور استنباط می‌شود که اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف‌شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

  2. سلام داداش.آرههه.معلومه که به مشکل برمیخوری.مگه دوست داری 4 5 سال بری انفرادی؟باید اطمینان کامل داشته باشی بعد میشه یه کارایی کرد!کمک خواستی ایمیل بده

  1. چرت. اگه بری بگی اینارا پیدام کردم کیبرن اینقدر میزنن میگن بقیه اش کو بیار .

 3. سلام،قیمتهایی که گذاشتین سکه های تولید بازاره یا سکه های باستانی؟

 4. سلام خسته نباشیدبنده ۲تاسکه دارم چه جوری متوجه اصل وغیراصل بودنش بشم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سلام پارسا طلاکار هستم سازنده اولین دستگاه عابر بانک سکه طلا در کشور 6 نکته طلایی جهت سرمایه گذاری موفق در بازار طلا برای شما دارم کافیه به من پیامک بزنید

عدد 6 را به 100034034 پیامک کنید
تنها لینک ویدیو ارسال میشود و هیچ گونه تبلیغاتی نداریم
close-link
از دست ندهید