قیمت آنلاین انواع سکه هخامنشی و پاسارگاد 750 عیار قدیمی و عتیقه به تومان

قیمت سکه هخامنشی، پاسارگاد و کوروشی باعیار 750 امروز در بازار تهران همانند قیمت سکه پارسیان به شرح زیر میباشد.

جدول قیمت سکه هخامنشی 750 عیار امروز

عنوان قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰4544000045440004544000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۱۵۰6816000068160006816000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۲۰۰9088000090880009088000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۲۵۰1136000001136000011360000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۳۰۰1363200001363200013632000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۳۵۰1590400001590400015904000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۴۰۰1817600001817600018176000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۴۵۰2044800002044800020448000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۵۰۰2272000002272000022720000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۶۰۰2726400002726400027264000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۷۰۰3180800003180800031808000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲
سکه پارسیان ۰/۸۰۰3635200003635200036352000۱۴۰۳/۴/۲۴ ۱۷:۳۰:۲۲

قیمت سکه پاسارگاد امروز با عیار 750

قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه هخامنشی ۰/۱۰۰1168400(1.08%) 131,00111677001242500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۱۵۰1752600(1.08%) 131,00217515501863750۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۲۰۰2336800(1.08%) 131,00323354002485000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۲۵۰2921000(1.08%) 131,00429192503106250۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۳۰۰3505200(1.08%) 131,00535031003727500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۳۵۰4089400(1.08%) 131,00640869504348750۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۴۰۰4673600(1.08%) 131,00746708004970000۱۳:۵۸:۰۳
قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه هخامنشی ۰/۴۵۰5257800(1.08%) 131,00752546505591250۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۵۰۰5842000(1.08%) 131,00858385006212500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۶۰۰7010400(1.08%) 131,00970062007455000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۷۰۰8178800(1.08%) 131,01081739008697500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۸۰۰9347200(1.08%) 131,01193416009940000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۰/۹۰۰10515600(1.08%) 131,0121050930011182500۱۳:۵۸:۰۳
سکه یک گرمی پارسیان11,684,000(1.08%) 131,01311,677,00012,425,000۱۳:۵۸:۰۳

قیمت سکه کوروشی با عیار 750 هیجده عیار

قیمت سکهقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
سکه هخامنشی ۱/۱۰۰12852400(1.08%) 131,0141284470013667500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۲۰۰14020800(1.08%) 131,0151401240014910000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۳۰۰15189200(1.08%) 131,0161518010016152500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۴۰۰16357600(1.08%) 131,0171634780017395000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۵۰۰17526000(1.08%) 131,0181751550018637500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۶۰۰18694400(1.08%) 131,0191868320019880000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۷۰۰19862800(1.08%) 131,0201985090021122500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۸۰۰21031200(1.08%) 131,0212101860022365000۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۱/۹۰۰22199600(1.08%) 131,0222218630023607500۱۳:۵۸:۰۳
سکه هخامنشی ۲/۰۰۰23368000(1.08%) 131,0232335400024850000۱۳:۵۸:۰۳

در سده ۶ پیش از میلاد در ساردیس لیدیه ضرابخانه‌ای وجود داشته‌است که از فتح ساردیس بدست کورش در ۵۴۷، از آن برای ضرب سکه‌های هخامنشی استفاده شد. این سکه‌ها تصویر روبرویی از یک شیر و یک گاو نر را در روی سکه، که نمادی بوده که همراه نام پارسه وجود داشته، و دو چهارگوش حک شده بر پشت سکه داشتند.

هم اکنون در بازار به پلاکهای طلایی که نقش برجسته یک سرباز دوران هخامنشی را به تصویر میکشد سکه پاسارگاد یا کوروشی نیز میگویند.

نگاره سرباز روی سکه هخامنشی
نگاره بازسازی شده سرباز سکه هخامنشی

تاریخچه تولید سکه های هخامنشی، کوروشی و پاسارگاد

در دوره داریوش نخست سومین پادشاه هخامنشی (۵۲۱ تا ۴۸۵ پیش از میلاد) به فرمان وی نخستین سکه‌های زرین «دریک» و سیمین سیگلوی که شهرت جهانی یافتند، ضرب گردید. سکه‌هایی که مردم می‌توانستند آن‌ها را به آسانی در تمام سرزمین پهناور ایران یعنی از مصر تا هندوستان که بخش سترگی از جهان آنروز را پایه‌ریزی می‌داد به کار برند و از این بابت دشواری‌هایی که میان قوم‌ها و ایالت‌های گوناگون ایران در امر داد و ستد وجود داشت، بر طرف گردید.

وسعت استفاده از سکه هخامنشی
نقشه پوشش سکه هخامنشی تمام سرزمین پهناور ایران یعنی از مصر تا هندوستان

سکه دریک زرین تنها به فرمان شخص پادشاه ضرب می‌شد لیکن سکه‌های سیمین چنین وضعی نداشت. داریوش اجازه داده بود، تا ساتراپهای او سکه‌های سیمین مورد نیاز را در ضرابخانه‌های واقع درقلمرو فرمانروایی خود ضرب نمایند.

سکه‌های دریک در کلیه کشورهای مجاور به ویژه یونان بسیار رواج داشت، به گونه‌ای که بانکداران بیگانه با رغبت بسیار پول هخامنشی را می‌پذیرفتند و قسمت مهمی از داد و ستدها بانکی خود را با آن انجام می‌دادند.

سکه‌های زر را دریک (داریک) و سکه‌های سیم را سیگلوی می‌گفتند. وزن دریک ۸/۴۲ گرم و و وزن سیگلوی ۱۰/۷۵ گرم بود. عیار سکه‌های دریک بسیار بالا بود و با آزمایش روی نمونه‌های به دست آمده معلوم شده‌است که فلزش تنها ۳٪ آلیاژ می‌داشته‌است.

این خلوص بالا باعث رواج این سکه شد و همواره سکه‌های طلای هخامنشی سخت معتبر بودند. در اواخر دوران هخامنشی دودریکی هم ضرب شد. کیفیت سکه‌های زر در تمام دوران هخامنشی ثابت ماند.

سکه‌های هخامنشی شامل سکه‌های دارای نشان شیر و گاو نر در دوره کوروش و کمبوجیه

نگاره شیر روی سکه هخامنشی
نگاره شیر در سکه هخامنشی

شیر همواره به صورت برجسته، تندیسها، سردیسها، کاسهها، جام‌های زرین و سیمین، در دوره‌های هخامنشی، اشکانی و ساسانی دیده شده‌است. شیر پیوند نزدیکی با شاهنشاهی در ایران داشته‌است؛ ردیف‌هایی از شیران زینت بخش تخت و ردای شاهان هخامنشی بوده‌است.

تاج آنتیوخوس یکم، شاه پارسی‌تبار کوماژن (حک: ۳۴–۶۹ پیش از میلاد) با تصویر شیر تزیین شده بود. در نقش برجسته مراسم اعطای مقام در نقش رستم، اردشیر یکم زرهی با تصویر شیر به تن داشته‌است.

شیر، نقش تزیینی مشابهی برای عضدالدوله دیلمی داشته‌است. در برخی از گویشهای شرق ایران، واژه شاه، شیر خوانده می‌شود.

در دوره داریوش سوم، دو دریکی که به وزن ۸۰/۱۶ گرم و نیم دریکی که نصف دریک بود و از دید نقش نیز ناچیز تفاوتی با دریک و سیگلوی داشت، ایجاد گردید. بر پشت سکه‌های دریک و سیگلوی، بیشتر فرورفتگی نا به سامان چهارگوش یا چهارگوش مستطیل وجو دارد که دربعضی از این فرورفتگی‌ها اگر دقت شود نقش دیده می‌شود.

دریک‌ها و سیگلوی‌ها دارای نقش «کماندار پارسی» اند. این نقش در طول دو قرن سلطنت هخامنشیان تغییراتی داشت. از آنجا که سکه‌های هخامنشی تاریخ ضرب ندارند از روی قراین دیگر نقش‌های مربوط به دوران هر پادشاه را تعیین کرده‌اند.

سکه‌های هخامنشی جز موارد استثنایی تنها در یک سو دارای نقش هستند و پشت آن‌ها معمولاً فرورفتگی مربع شکل و ناهمواری‌های نامنظمی وجود دارد. اینها اثر قسمت برجستهٔ سندانی‌است که هنگام چکش‌زدن بر سکه گذاشته می‌شد؛ و بر سکه‌های دریک داریوش سوم، تصویر کماندار، مانند کمانداران پیش از او نیزه به دست ندارد، بلکه به جای نیزه دشنه به دست گرفته‌است.

3.2/5 - (32 امتیاز)

62 دیدگاه دربارهٔ «قیمت آنلاین انواع سکه هخامنشی و پاسارگاد 750 عیار قدیمی و عتیقه به تومان»

  1. تنها در تصاویر روی این پلاکها با هم متفاوت هستند وگرنه از لحاظ وزنی و عیار با هم میتوانند برابر باشند

  2. کوروشی برای زمان کوروش و کمبوجیه هستش و حتی تمدن ایلام رو هم بعضیا کوروشی میگن ک ارزش بیشتری هم داره، هخامنشی ولی از زمان داریوش به بعد تا پایان سلسله خشایارشاه و سکه های ضرب شده به عکس ارتمیس فکر میکنم هخامنشی هستن

  3. کورش پادشاه ایران و هخامنشی یک سلسله مثل پهلوی یا قاجار.پس میگن کورش پادشاه هخامنشی.امیدوارم توانسته باشم درست مفهوم برسونم

 1. استان بوشهر شهرستان جم شهرک توحید پلاک بیست یک سکه هخامنشی میخواستم

    1. سلام.اگر.اصل هست.من خریدارم.فقط خواهشن.اصل باشه الکی نه خودت الاف کن نه مردم.چون کسی که پول میخادبده.کارشناس خبره.خودش تایید.نکنه ریالی پرداخت نمیکنه.درضمن.اگر کسی پول داره مطمعن باشیم.که عقلش م.داره..الکی پولدارنشده..اینارو.گفتم اگاهانه.جلو بریم..اگر مطالب من تایید میکنی.پس اگر.جنس اصل داری.برام پیام بزار.پولت دلاربگیر.
     ۹۱۲۷۸۷۴۱۵۴

  1. چنانچه منظورتون سکه های که توسط کارگاه های تولید در بازار طلا تولید میشود خیر هیچ مانعی برای خرید و فروش این پلاکها وجود ندارد ولی چنانچه عتیقه و اشیاء تاریخی مدنظر شما باشد. ممنوع است

   1. سلام سکه عطیغه نمیدونم کدوم سلله هست ولی اصلی بودنشو مطمعنم نقره باشه فک کنم قیمت حدود چند یادگاری 500سال توخانواده ما

   2. سلام سکه عطیغه نمیدونم کدوم سلله هست ولی اصلی بودنشو مطمعنم نقره باشه فک کنم قیمت حدودی چند میدونیین

   3. من یک سکه طلای ۲۰دلاری با عیار‌۲۲ وزن ۳۴گرم ضرب سال ۱۹۰۶میلادی ۱۱۷سال قبل دارم‌ خریدارید؟

 2. یعنی اگر سکه طلای دوره هخامنشی داشته باشی واسه فروشش به مشکل بر میخوری؟

  1. در این خصوص قانون فروش آثار باستانی و عتیقه جات را مطالعه بفرمایید. از ماده ۱۰ قانون حفظ آثار ملی این‌طور استنباط می‌شود که اگر فردی اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریع مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد. هر گاه مقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان به او داده می‌شود و دولت اختیار دارد که نصف دیگر را هم ضبط یا بلاعوض به کاشف واگذار کند. همچنین اگر فرد از تقدیم اشیا به دولت خودداری کند، کل اشیای کشف‌شده به نفع دولت ضبط می‌شود.

   1. ایرانی

    چه قانون خنده داری. به همون خدا دولت یه ریال هم به کاشف که نمیده هیچی، طرف رو میزنند و میگن برو بقیش هم بیار!! چی فکر کردین.

  2. سلام داداش.آرههه.معلومه که به مشکل برمیخوری.مگه دوست داری 4 5 سال بری انفرادی؟باید اطمینان کامل داشته باشی بعد میشه یه کارایی کرد!کمک خواستی ایمیل بده

  1. چرت. اگه بری بگی اینارا پیدام کردم کیبرن اینقدر میزنن میگن بقیه اش کو بیار .

   1. راست میگه اگه بفهمن هیچی که بهت نمدین تازه اونقدر آگاهی میزننت میگن بگو بقیش کجاس حالا تو بیا بگو همین یکی بوده باورشون نمیشه که تا عمر داری باید آب خنک بخوری،پوست از سرت میکنن ،به نظرم همون قاچاقی بفروشیشون بهتره

  2. دوست من تعداد سکه های طلای اشکانی واقعی حتی توی موزه های دنیا از ده تا کمتره چون ضرب سکه طلا دردوره اشکانی مرسوم نبودوسکه رایج نقره بود.فقط یک پادشاه بنام ونون تعداد خیلی کمی سکه طلا ضرب کردکه اونهاهم به لشکریان روم داده شدوازایران خارج شد.بجز موجودی موزه ها بلااستثنا تمام سکه های اشکانی طلای موجود تقلبی هستند..

 3. سلام،قیمتهایی که گذاشتین سکه های تولید بازاره یا سکه های باستانی؟

  1. من میخوام هرکی هرچی سکه طلایی و نقره باستانی داره ب قیمت خوب میخرم

  2. سلیمان نوری

   سلام بله اگر سکه های باستانی هر نوع سکه باشه با قیمت بالا خریدارم عزیزان ۰۹۳۶۴۴۰۲۹۸۴نوری

 4. سلام خسته نباشیدبنده ۲تاسکه دارم چه جوری متوجه اصل وغیراصل بودنش بشم

 5. سلام خسته نباشید لطفا اگر کسی سکه یا هر شی عتیقه داره توی فضای مجازی اصلا دنبال خریدار نگرده چون یا سرکار می‌کشه به کلانتری ویا به کلاه بردار

 6. کورش پادشاه ایران و هخامنشی یک سلسله مثل پهلوی یا قاجار.پس میگن کورش پادشاه هخامنشی.امیدوارم توانسته باشم درست مفهوم برسونم

 7. سکه هخامنشی و ساسانی اگر کسی واقعا داره با هر چی که خواست، ‌‌از قبیل پول، ماشین،طلا و…. معاوضه میکنم، اگر هم نداشت که خدا به هر دومون بده….

 8. علی عبودی

  سلام ، من ۱۱ سکه طلا دوره ساسانیان دارم میشه قیمتش رو بهم لطف کنید؟ با تشکر

 9. سلیمان نوری

  سلام دوستان کسی سکه قدیمی دقیانوسی دارد با قیمت بالا خریدارم دوستان ممنون از نظریات خوبی ک لطف کردید اگر کسی داشت میتونه یا این شماره اسپانسر هم اطلاع دهید هماهنگی را انجام میدیم ۰۹۳۶۴۴۰۲۹۸۴نوری تشکر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *